Menu

Składam serdeczne podziękowania ks. Łukaszowi Chmielewskiemu, Pani Monice Grzywacz – Przewodniczącej Rady Rodziców, Maksymilianowi Rzepce – Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego, Panu Markowi Kuczmie, Panu Andrzejowi Przywarze, panu Dariuszowi Trzeciakowi oraz nauczycielom za przygotowanie uroczystości zakończenia nauki dla klas czwartych.

To co nieuniknione, właśnie się stało. Zakończyliście naukę w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie. W ciągu tych czterech lat tworzyliście atmosferę serdeczności i życzliwości. Bo szkołę tworzą uczniowie, niepowtarzalni, wspaniali, zżyci z jej środowiskiem. Dziękujemy, że Tacy byliście.

Mamy nadzieję, że powtórzycie razem z nami za Janem Pawłem II:  „No cóż powiedzieć?

...


Piątek, 24 kwietnia 2020, godz. 8.30

Drodzy Maturzyści , w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie będziemy mogli zorganizować uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego w szkole w piątek 24.04.2020.
W związku z tym zorganizowaliśmy zakończenie on-line.


Harmonogram zakończenia

  • Msza św. o godzinie 8.30 w Kościele Farnym. Proszę osoby, które będą chciały wziąć udział o przestrzeganie zachowania wymaganego w rozporządzeniu o
...

W związku z planowanym wydaniem świadectw uprzejmie informujemy, że zostały ustalone niżej podane warunki ich odbioru z uwagi na konieczność zachowania wyjątkowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego z powodu epidemii koronawirusa.

Odbiór świadectw i innych dokumentów w piątek od godziny 9.40 do godziny 15.00.
Każdy z uczniów zapisany na piątek (24.04.2020 r.) otrzymał indywidualną

...

Uwaga - Drodzy Uczniowie klas czwartych
Prosimy o zwrot książek do biblioteki szkolnej.  Możliwość zwrotu będzie w dniach 20 kwietnia (poniedziałek) i 24 (piątek) w godzinach od 8 do 14.

Książki można wysłać również pocztą na adres szkoły:
Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
ul. Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że nadal zawieszone jest nauczanie stacjonarne, a przedłużone zostało kształcenie na odległość w prowadzeniu zajęć dydaktyczno –

...

Drodzy uczniowie w związku z zaistniałą sytuacją zamknięcia szkół, nauczyciele nadal będą udostępniać materiały do nauki jak również oceniać za pomocą e-dziennika.
Proszę logować się do e-dziennika i kontrolować zakładkę praca domowa oraz odczytywać wiadomości.
Wszyscy uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w nauce zdalnej.

Szanowny Rodzicu, proszę zwróć uwagę własnemu dziecku jak ważna jest nauka zdalna

...

  1. Uczniowie klas czwartych proszeni są o odbieranie rzeczy pozostawionych w internacie po telefonicznym uzgodnieniu terminu - nr telefonu 17 748 35 00/ w godz. 7.00-15.00 / do dnia 20.04.2020 r.
    Pozostałe szczegóły odbioru rzeczy proszę uzgadniać z kierownikiem internatu.
  2. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich proszeni są o odbieranie rzeczy pozostawionych w internacie po telefonicznym
...

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego

...

W najbliższym czasie

od 8 czerwca 2020
Egzaminy maturalne

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu