Menu

Jak co roku młodzież ze szkolnych Stowarzyszeń Katolickich KSM, Młodzieżowe Koło "Odrodzenie" z własnoręcznie zrobioną dużą palmą brała udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej i Światowych Dni Młodzieży w Katedrze Rzeszowskiej. Mszę św. koncelebrował J.E.Ks.Biskup Jan Wątroba.

Palmę przygotowali: Jadzia Mikuła, Kacper Król, Paweł Ziobro zaś pomagała Karolina Pańczak. Wśród pięknych i

...

W dniach 1-8 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie odbył się Tydzień Hotelarsko-Turystyczny pod hasłem: ,,Kiedy pasja staje się twoją pracą, wtedy życie ma sens”. W ciągu tego tygodnia klasy hotelarskie i turystyczne miały możliwość posłuchania i spotkania się z zaproszonymi gośćmi z branży hotelarskiej i turystycznej oraz wzięcia udziału w wycieczkach do hoteli i na

...

W dniu 29 marca 2019 r. uczestniczyliśmy w Targach Edukacyjnych dla uczniów 8 klas Szkół Podstawowych oraz 3 klas Gimnazjów w Szkole Podstawowej nr 31 w Rzeszowie. Nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności zawodowe, zachęcając tym samym młodszych kolegów do wyboru naszej szkoły, prezentowali kierunki kształcenia, zasady rekrutacji. Zainteresowanie ofertą naszej szkoły było duże.

...

W dniu 03.04.2019r. uczestniczyliśmy w seminarium i debacie nt. „Wolność i prawa człowieka w zjednoczonej Europie”. Było to kolejne przedsięwzięcie w ramach cyklu spotkań i debat odbywających się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, poświęconych prawnym, kryminologicznym, socjologicznym i psychologicznym aspektom dotyczącym zjawiska „nienawiści”, w tym „mowy nienawiści” we współczesnym

...

W dniu 29 marca 2019 r. wzięliśmy udział w Podkarpackim Regionalnym Kongresie Zawodowym pod patronatem Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty zorganizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Kongres miał na celu popularyzację szkolnictwa branżowego w regionie.
Wydarzeniu towarzyszyła część wystawiennicza (Aleja Zawodowców), w której promowaliśmy zawód technik

...

26-30.04.2019 - pisemne zastrzeżenia dotyczące ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku gdy zostały one ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych oceny.

Przypominam o przesuniętym terminie wystawienia ocen końcowo rocznych w klasach czwartych. Oceny należy wystawić do dnia 8 kwietnia 2019 roku.

...

W dniach 1-8 kwietnia 2019 roku odbędzie się Tydzień Hotelarsko – Turystyczny pod hasłem „Kiedy pasja staje się twoją pracą, wtedy życie ma sens”.

Z tej okazji pragniemy w sposób szczególny życzyć wszystkiego dobrego uczniom klas hotelarskich i turystycznych. W ramach obchodów Tygodnia Hotelarsko – Turystycznego przygotowaliśmy dla Was m. in. wycieczki przedmiotowe do hoteli i na lotnisko, spotkanie z

...

III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Projektantów i Krawców „Szmaragdowy Guzik”

Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Projektantów i Krawców „Szmaragdowy Guzik” był Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. Wzięło w nim udział prawie 50 młodych projektantów i krawców. Wzięło w nim udział prawie 50 młodych projektantów i krawców.

...

21 marca grupa uczniów klasy 2CT pod opieką p. K. Buraś wzięła udział w I Grze Miejskiej "Drogowskaz na zdrowie". Celem zabawy było promowanie dobrych nawyków zdrowotnych. Na kolejnych punktach kontrolnych mogliśmy poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy, spróbować obsłużyć defibrylator, uczestniczyć w prezentacji na temat szkodliwości dopalaczy i napojów energetyzujących czy dowiedzieć się więcej na

...

15 marca 2019r. Zespół Szkół Gospodarczych po raz drugi obchodził Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii. To radosne święto obchodzone jest od wielu lat nie tylko w Irlandii, ale i na całym świecie. Jak mówią mieszkańcy Zielonej Wyspy "Każdy chciałby choć jeden dzień w roku być Irlandczykiem". W tym dniu uczniowie, jak również nauczyciele, chętnie zamienili codzienne stroje na zielone

...

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu