Menu

 

Zapraszamy do udziału we mszy całą Społeczność szkoły. Można także skorzystać z transmisji on-line.

Zdający zgłaszają się o godzinie 8.00 przy egzaminie rozpoczynającym się o godz.9.00, a o godzinie 13.00 przy egzaminie rozpoczynającym się o godz.14.00 z długopisem , dokumentem tożsamości, w maseczce, można mieć małą butelkę wody. Rzeczy osobiste pozostawiają w szatniach. Zdający mają mierzoną temperaturę i zachowują dystans społeczny. Podporządkowują się poleceniom dyżurujących pracowników.

...

Harmonogram zaliczania materiału nauczania z przedmiotów dla klas I-III w roku szkolnym 2020

Uwaga! Nie wolno korzystać uczniom z wejścia głównego.

Uczniowie zgłaszają się na pół godziny przed wyznaczoną godziną zaliczenia, z długopisem, w maseczce zasłaniającej usta i nos. Uczniowie pełnoletni wypełniają oświadczenie takie jak na konsultacje, uczniowie niepełnoletni mają to oświadczenie wypełnione przez

...

Oświadczenie składamy przy wejściu do szkoły.Zdający są przypisani do sal egzaminacyjnych według kodów, z którymi zapoznaliście się podczas podpisywania zgodności danych do OKE /macie zapisane w komórce/.

Wskazane są również wejścia do szkoły. Przed wejściem będzie mierzona

...

Szanowni Rodzice! Zapraszamy na spotkanie w dniu 05.06.2020 r. Proszę skorzystać z konta Office 365 Państwa dziecka. W zespole TEAMS - godzina wychowawcza/zajęcia z wychowawcą w poszczególnych klasach wychowawcy będą prowadzić spotkanie online. Konto Office 365 Państwa dziecka umożliwia dostęp do "godziny wychowawczej" w klasie Państwa dziecka. Spotkanie online z wychowawcą odbędzie się w godz.

...

Informacje o konsultacjach dla uczniów klas I-III  w dniach od 1 do 4 czerwca 2020 roku zostaną podane przez wychowawców klas. Uczniowie, którzy się zgłosili, a nie oddali deklaracji uzupełnionej przez Rodziców, nie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach.

Data/godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

01.06.2020 Poniedziałek 8.00-8.45

INFORMATYKA

Dariusz Trzeciak

65

01.06.2020 poniedziałek 12.45- 13.30

...

Biblioteka szkolna informuje o możliwości oddania książek w dniach 01-04 czerwca 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą korzystania z zasobów biblioteki umieszczoną w zakładce Dokumenty.

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaszła konieczność zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zaplanowanych w roku szkolnym 2019/2020. Związane jest to z przesunięciem przez dyrektora CKE egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wynikają z organizacji

...

Od 1 czerwca br. umożliwiamy uczniom uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.
Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Szkoła przyjmie uczniów w oparciu o zatwierdzony harmonogram i procedury. Konsultacje mają dla uczniów charakter dobrowolny. Rozumiem ostrożność Rodziców, w posyłaniu na

...

"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować".”

św. Jan Paweł II


Zobacz: film biograficzny „Karol Wojtyła – nasz Papież” 100-lecie urodzin Jana Pawła II

W najbliższym czasie

Wakacje! cool

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu