Menu

Sala

Liczba stolików

Godzina

Klasa

Nauczyciel

64

24

14:20

1 GT

M. Barłowska

18

14

12:40

1 DT

R. Śliwa/B. Gromadzka

19

14

12:40

1 AS

A. Marciniec

108

31

12:40

1 GT

A. Gan

24

30

13:30

1 ET

D. Socha

118

21

13:30

1 GT

J. Domaradzka

03

4

12:40

1 FT

J. Kilarska

102

14

12:40

2 AT

A. Dynia

50

1

12:40

1 FT

D. Trzeciak

39

13

10:40

4 HT

Ł. Szymański

22

11

12:40

3 DT

A. Młynarczyk

23

14

13:30

1 AT

A.

...

03.01.2019 czwartek
- Targi Edukacji Zawodowej – Politechnika Rzeszowska.
- Poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które kończą się w pierwszym półroczu danego roku szkolnego informacja o ocenach za I półrocze kl. IV.

04.01.2019 piątek
- Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - godz. 12.00.
- Konkurs języka

...

Do części finałowej III Ogólnopolskiego Konkursu Szkoły Mody – Rzeszów 2019 SZTUKA PRZEOBRAŻEŃ "Piękno przestrzennej ornamentyki" zakwalifikowali się:

Marta Voznenko
Patrycja Sawa

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Biłgoraju

Karolina Bukwald
Emilia Ból
Małgorzata Granica
Natalia Kwiecień
Martyna Sotor

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
i Ogólnokształcących w Bytomiu

Wiktoria

...

W dniu 18.XII.2018r. zostały przekazane dary dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci zebrane w akcji pod hasłem „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, której inicjatorem była klasa 3FT z wychowawczynią mgr J. Faryniak. Darczyńcami byli uczniowie z klas: 2AT, 3BT, 3CT, 3ET, 3FT, 4CT, 4ET oraz indywidualni uczniowie: Drozd Wanesa z kl. 1DT, Śpiewla Barbara z kl. 2DT, Dańko Karolina z kl. 2ET oraz

...

Delegacja uczniów działających w wolontariacie Justyna Maciołek 2CT, Paweł Ziobro 2CT oraz Jadwiga Mikuła 2ET pod opieką p. D. Socha oraz D. Grys złożyli z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzenia ks.Biskupowi Kazimierzowi Górnemu. Ks. Biskup od lat otacza naszą szkołę swoją modlitwą i zawsze o niej ciepło myśli. Podziękował za pamięć i życzenia. Zapewnił nas o modlitwie, upraszając Boże

...

I miejsce zajął zespół: Blanka Hałoń i Justyna Lech z klasy 1ET.
II miejsce zajął zespół: Klaudia Pańczak, Jadwiga Mikuła z klasy II ET.
Wyróżnienie zajął zespół: Klaudia Kijanka i Kamil Ochałek z 4HT.

Rada Rodziców serdecznie dziękuje uczniom z klasy 2CT: Dominik Pyra, Katarzyna Basara, z klasy 4FT: Justyna Parynak, Katarzyna Pustelnik, z klasy 2ET: Kamil Ochałek, z klasy 3GT: Karolina Grzywacz, i z klasy 3AZ: Radosław Ficek za udział w konkursie na kartkę świąteczną w języku polskim.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu