Menu

Jak co roku, 30 października w naszej szkole uczniowie obchodzili Międzynarodowy Dzień Spódnicy.

Ze względu na nauczanie zdalne, pokaz mody został zastąpiony konkursem na najpiękniejsze zdjęcie ze spódnicą w roli głównej. Wszystkie nadesłane zdjęcia były wspaniałe, każde miało swój oryginalny styl, stąd do końca trwała zacięta walka na głosy. Zostały nagrodzone 2 zdjęcia. Pierwsze miejsce za

...

Jak co roku, nasza szkoła brała udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”.
Przed Narodowym Świętem Niepodległości we wtorek, 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób nasza szkoła włączyła się we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii było to

...

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co

...

W wojewódzkim konkursie "Najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny - jakiej nie znacie" I miejsce zajęła Karolina Pańczak  z klasy 3 ET, zaś II miejsce Anna Marszałek z klasy 3 FT. Do konkursu przygotowała uczniów Mirosława Zwierzchowska. W konkursie wzięło udział 148 uczniów szkół podstawowych i średnich.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W okresie od 26 października do 8 listopada br. zajęcia praktyczne, pracownia gastronomiczna i wykonywanie wyrobów odzieżowych realizowane od 19.10.2020 r. w szkole, będą prowadzone on-line.

W Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie od 24.10.2020 r. obowiązuje wrześniowy podział godzin.

Praktyka zawodowa klasy 2BG zostaje przesunięta i rozpocznie się 9 listopada 2020 r. Do tego czasu klasa

...

Od 1985 roku październik jest miesiącem walki z rakiem. W 2008 roku Europa Donna (Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi) ustanowiła 15 października „Europejskim dniem walki z rakiem piersi” (ang. Breast Health Day), który ma uświadamiać jak ważna jest profilaktyka, samobadanie oraz korzystanie z usług specjalistów.

Jednym z najważniejszych założeń jest także ukazanie czynników ryzyka oraz pierwszych

...

Ślubowanie klas pierwszych w tym roku szkolnym, było szczególną uroczystością dla uczniów 6 klas pierwszych. Rok szkolny 2020/2021 ma wymiar szczególny. Nowy etap w swoim życiu pierwszoklasiści rozpoczynają w czasie trwającej w kraju pandemii Sars-Cov-2. Organizacja ślubowania sprawiła trudności, gdyż należało zachować reżim sanitarny. W związku z tym uczestników podzielono na 3 tury, 2 klasy

...

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu