Menu

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym spisem podręczników do wszystkich klas, na rok szkolny 2019 - 2020. Dokument w pdf posiada spis treści z hiperłączami do roczników, typów szkół i klas. Na początek spisu wracamy szybko np. klawiszem HOME.

Dokument znajduje się w dziale: DLA UCZNIA / Podręczniki.

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone przez OKE Kraków 4 lipca 2019 r.

Zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 4 lipca 2019 br. (czwartek). Świadectwa będą wydawane w sali 118 w godzinach od 8.00 do 14.00.

W przypadku, gdy absolwent nie może odebrać świadectwa osobiście, może to zrobić rodzic, jeśli posiada pisemne pełnomocnictwo, czytelnie podpisane przez absolwenta

...

Zapraszamy na pierwsze spotkanie kandydatów do Zespołu Szkół Gospodarczych w roku szkolnym 2019/20. Prosimy o obecność Rodziców kandydatów.

Spotkanie odbędzie się w szkolnej auli o godzinie 16.00, w dniu 5 lipca 2019 r.

Tematem spotkania są sprawy organizacyjne w roku szkolnym 2019/20. Serdecznie zapraszamy.

Zgodnie z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,
  • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub
...

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz Uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r.  Wyprawka szkolna.

W związku z powyższym prosi się

...

Odbierając wyniki egzaminu maturalnego absolwenci spełniający kryteria, w tym dniu składają wnioski i kopię wyników u wychowawcy klasy.
Stypendia Primus mogą być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych, którzy w danym roku szkolnym przystąpili do egzaminu końcowego

...

Od 1 czerwca 2019 r. Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie będzie realizował projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

Uchwałą Nr V/83/19 z dnia 25 lutego 2019 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych

...

Dnia 20 czerwca, tłumy rzeszowian brały udział w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Placu Farnym oraz w procesji ulicami miasta Rzeszowa.
Wolontariusze z klasy 1CT, 1DT, 2CT, 3GT, 3ET pod opieką Pani Danuty Socha rozdawali chlebki przy Kościele OO. Bernardynów. Mieszkańcy wrzucali do puszek wolontariuszy datki na rzecz Caritasu i Schroniska im. Brata Alberta.
...

Harmonogram  egzaminów  poprawkowych - sierpień 2019

matematyka 26.08.2019 (poniedziałek) godz. 9.00 s. 016
wyposażenie i zasady bezpieczeństwa 26.08.2019 (poniedziałek) godz. 9.00 s. 107
wychowanie fizyczne 26.08.2019 (poniedziałek) godz. 9.00 s. 39

język angielski 27.08.2019 (wtorek) godz. 9.00 s. 102
język niemiecki 27.08.2019 (wtorek) godz. 9.00 s. 101
geografia 27.08.2019 (wtorek) godz. 9.00

...

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu