Biblioteka szkolna zaprasza swoich czytelników w następujących godzinach:
Poniedziałek - Piątek
7.00 -15.15


Czytelnia Multimedialna zaprasza codziennie w godzinach:
Poniedziałek - Piątek
9.00 -15.00


Głównym źródłem informacji w bibliotece są:

 • katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy literatury pięknej, popularnonaukowej, księgozbioru podręcznego
 • katalogi w systemie MOL: alfabetyczny, przedmiotowy i UKD
 • teczki tematyczne
 • kartoteka zagadnieniowa czasopism

Posiadamy dobre warunki lokalowe: czytelnię multimedialną, wypożyczalnię, pokój opracowania zbiorów, studio video.


W bibliotece pracują wykwalifikowani nauczyciele - bibliotekarze:

 • mgr Barłowska Maria - kustosz bibliotekarstwa, nauczyciel j. polskiego i Wiedzy o kulturze, koordynator pracy biblioteki, opiekun wypożyczalni. ekspert od opisu bibliograficznego
 • mgr Bełch Małgorzata - mgr pedagogiki, bibliotekarz dyplomowany, opiekun Samorządu Uczniowskiego od 1996 r., opiekun studia audio - video
 • mgr Zięba Agnieszka - mgr teologii, bibliotekarz dyplomowany, opiekun Koła Poszukiwaczy Informacji, opiekun czytelni multimedialnej

Krótka historia

W 1919 r. została powołana do życia w Rzeszowie Prywatna Szkoła Przemysłowa Żeńska. Stała się ona zalążkiem dzisiejszego Zespołu Szkół Gospodarczych. Niestety niewielka ilość dokumentów dotyczących początków szkoły w zasobach archiwalnych Wojewódzkiego Archiwum Państwowego oraz w zbiorach archiwum szkolnego spowodowała, że obraz tego okresu historii jest niestety niepełny i zawiera braki. Szkoła przeżywała ogromne trudności lokalowe, wielokrotnie zmieniano miejsce nauki.

Biblioteka Zespołu Szkół Gospodarczych powstała w 1950 roku z połączenia księgozbiorów: żeńskiego Gimnazjum Krawieckiego i Państwowej Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej. Pieczęcie na kartach najstarszych książek mówią o kolejnych reorganizacjach szkoły i przeobrażeniach naszej biblioteki. Początkowo biblioteka posiadała 2 pomieszczenia, gdzie znajdowała się wypożyczalnia i pokój do opracowywania zbiorów, w którym stał stolik służący jako czytelnia.

W roku szkolnym 1986/1987 został zorganizowany dział audiowizualny. Zgromadzony tu sprzęt służył do wykorzystywania w czasie zajęć dydaktycznych (kamera, odtwarzacze i magnetowidy).

Największe przeobrażenie biblioteka przeżyła w latach 1992 – 1996, kiedy powstało Technikum Hotelarskie oraz Liceum Techniczne. Księgozbiór został wzbogacony o książki z dziedziny hotelarstwa, turystyki oraz geografii. Młodzież miała szeroki dostęp do potrzebnych jej źródeł informacji, a biblioteka była czynna do późnych godzin wieczornych. W pracy bibliotekarzom pomagała młodzież tworząca aktyw biblioteczny. O nowościach wydawniczych i ciekawych pozycjach godnych przeczytania uczniowie i nauczyciele byli i są informowani poprzez radiowęzeł szkolny, wystawki i gazetki.

Od 1993 roku rozpoczęto komputeryzację biblioteki zakupując program Biblioteka Szkolna - MOL. Było to zasługą ówczesnego dyrektora szkoły mgr Rafała Katy i bibliotekarek - Marty Adamczyk i Marii Barłowskiej . Obecnie zbiory są całkowicie skomputeryzowane. Wypożyczenia odbywają się za pomocą programu komputerowego MOL Optivum.

Dzięki staraniom pani dyrektor mgr Marii Kalinowskiej i Rady Rodziców w roku szkolnym 2001/2002 rozpoczęła działalność czytelnia multimedialna. Początkowo było w niej 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, co ogromnie poszerzyło możliwości korzystania z nowoczesnej i aktualnej informacji, oraz 12 stanowisk do pracy cichej z książką. Bogaty księgozbiór podręczny, encyklopedie multimedialne, pozwalają młodzieży dobrze przygotować się do zajęć lekcyjnych.

W 2005 roku w ramach akcji MENiS nasza biblioteka otrzymała tzw. "pracownię medialną" w postaci 4 nowoczesnych komputerów, z nowoczesnym oprogramowaniem oraz drukarkę i skaner. W sierpniu 2006 r. otrzymaliśmy jeszcze dodatkowo 4 komputery wraz z osprzętem. Unowocześnienie biblioteki pozwoliło ją przekształcić w Centrum Multimedialne a liczba Zwiedzających powoduje, że możemy ją nazwać „Sercem Szkoły”.

Od 2006 roku wraz z koleżankami i kolegami uczącymi języków obcych w naszej szkole corocznie organizujemy konkurs walentynkowy „Najpiękniejsze wiersze miłosne świata”.

Członkowie Koła Poszukiwaczy Informacji brali udział w projektach zorganizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

 • Literacki Atlas Polski
 • Etnolog
 • Człowiek, kapłan, humanista – ojciec Cherubin Pająk
 • gry internetowe „Masz wiadomość” oraz „Etno Bingo”

Od 2007 roku wspierając nauczycieli języka polskiego i uczniów przygotowujących się do matury ustnej opracowałyśmy regulamin i prowadzimy Konkurs Krasomówczy.

Zespół Szkół Gospodarczych należy do grona szkół promujących zdrowie. Biblioteka włączyła się do tych działań w 2009 roku, organizując wspólnie z nauczycielami przedmiotów gastronomicznych Dzień Wegetarianizmu. Jest on związany z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, który jest świętowany od 2005 roku.

Od 2012 roku rozpoczęliśmy cykliczną współpracę w ramach korelacji między przedmiotowej z nauczycielami j. polskiego oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych i pracodawcami. W ramach tej współpracy zostały przygotowane projekty:

 • Literacka kuchnia
 • Tydzień chleba na zakwasie i zdrowego stylu życia
 • Wielkanoc w literaturze i sztuce
 • Regionalny kocioł

Od lat współpracujemy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Rzeszowie, nasi uczniowie biorą udział w Konkursie Pięknego Czytania, w styczniu 2015 roku zostały zorganizowane „Ogólnopolskie wybory książek” w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka cyklicznie redaguje i uaktualnia wystawy w różnych miejscach szkoły. Związane są one z rocznicami : świąt narodowych, urodzin i śmierci znanych pisarzy i poetów, nowościami zakupionymi do biblioteki oraz ze świętami nietypowymi np. Dzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień Poezji, Światowy Dzień Turystyki, Dzień Czekolady i inne.
W 2017 roku otrzymaliśmy dotację w ramach programu rozwoju czytelnictwa, dzięki czemu nasza biblioteka wzbogaciła się o 330 nowych książek – biografii, powieści obyczajowych, historycznych, sensacyjnych, podróżniczych.

Zapraszamy do wypożyczania. Każdy znajdzie coś dla siebie :)

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.