Menu

Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej

Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej to inicjatywa rzeszowskich szkół zawodowych, która ma na celu propagowanie szkolnictwa zawodowego i technicznego na terenie Rzeszowa i okolic. Od kilku lat rośnie zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną kadrę pracowników średniego szczebla, jednocześnie coraz więcej gimnazjalistów wybiera licea ogólnokształcące co powoduje, że później jedyną możliwą ścieżką kariery są studia wyższa.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel propagowanie szkolnictwa zawodowego i odwrócenie wspomnianych wyżej trendów. Służyć temu ma „codzienna” statutowa działalność Stowarzyszenia oraz Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej.


Zapraszamy na VII salon edukacji zawodowej i technicznej w dniu 3 stycznia 2019.


21 lutego 2018 odbył się VI Salon Edukacji


23 lutego 2017 odbył się V Salon Edukacji

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu