Menu

Ogłoszenia

WAŻNE!
SZANOWNI RODZICE I WYCHOWANKOWIE

Wytyczne dotyczące zakwaterowania

 1. Zakwaterowanie do internatu odbędzie się w dniu 31.08 2021r. (wtorek) w godzinach:
  • Klasy pierwsze od godz. 15:00 – 17:00
  • Klasy starsze od godz. 17:00 – 19:00
 2. Do internatu zostaną zakwaterowani tylko zdrowi uczniowie, bez oznak infekcji górnych dróg oddechowych.
 3. Uczniowie cierpiący na alergie, astmę lub inne choroby przewlekłe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie dotyczące schorzenia.
 4. Wszystkie osoby wchodzące do internatu zobowiązane są zasłonić usta i nos, zdezynfekować ręce.

Uczeń zgłaszający się do internatu powinien:

 1. Przywieźć ze sobą:
  • środki higieny osobistej, antypoślizgowe klapki pod prysznic, ręczniki, obuwie zmienne (pantofle),
  • talerzyk deserowy, kubek, sztućce,
  • środki czystości do sprzątania pokoju (płyn do naczyń, gąbka, ściereczka do kurzu)
  • środki do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni (np. stołów, klamek w pokoju) maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe,
  • koc, pościel (kołdra, poduszka), poszwy, prześcieradło. W związku z reżimem sanitarnym uczniowie zobowiązani są do prania pościeli w domu minimum 1 x 2 tygodnie,
  • wyłącznie rzeczy osobiste niezbędne do funkcjonowania w okresie jednego tygodnia.
 2. Zabrania się przywożenia własnych obrusów, cerat, dywanów, firanek, poduszek pluszowych  i innych przedmiotów, których bieżąca dezynfekcja jest utrudniona bądź niemożliwa.
 3. Wychowankowie przebywający na terenie internatu zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m).
 4. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym odwiedziny mieszkańców między pokojami są zabronione.

Zalecenia dla rodzica/opiekuna prawnego w dniu kwaterowania ucznia.

Przy zakwaterowaniu rodzic zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenia załączone poniżej.

Rodzice/opiekunowie prawni przywożący uczniów do internatu mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej internatu (hol) zachowując następujące zasady:

 1. jeden rodzic/opiekun z jednym wychowankiem,
 2. dystans społeczny min. 1,5 m,
 3. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

Osoby z widocznymi objawami infekcji mają zakaz wejścia do budynku internatu.


Regulaminy

 1. Regulamin internatu w okresie pandemii
 2. Regulamin stołówki w okresie pandemii

 

Szczęśliwy numerek

Obowiązują: 20.09 - 24.09

Poniedziałek  ... 30   34
Wtorek   06   19
Środa   23   29
Czwartek   08   10
Piątek   03   24

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu