Menu

2020 - Poza szkołą

Ogólnopolska Zbiorka Żywności TAK POMAGAM!


Dzień spódnicy


Ślubowanie klas pierwszych - wycieczka integracyjna po Rzeszowie


Konkurs Wojewódzki - Jesienią góry są najszczersze


Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę


Święto Żołnierzy Wyklętych


Orientation Day


78 rocznica powstania Armii Krajowej


II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym Junior Culinary Cap


Spotkanie opłatkowe członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej


Stypendium Prezesa Rady Ministrów


666-lecie Lokacji Miasta Rzeszowa


Konkurs Wojewódzki „Pamięć i tożsamość. Stan wojenny”

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu