Ciąg jest funkcją określoną w zbiorze liczb naturalnych {1, 2, 3, 4, 5, ...}. Oznacza to, że każdej kolejnej liczbie naturalnej jest przypisana określona wartość. Klasycznym przykładem ciągu nieliczbowego jest lista w dzienniku w której kolejnym numerom są przyporządkowani uczniowie. Ciąg liczbowy może przyporządkowywać np. kolejnym liczbom ich kwadraty:

1 → 1, 2 → 4, 3 → 9, 4 → 16, 5 → 25, ..., 12 → 144, ..., n → n2, czyli an = n2.© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.