Zawód: 422104

Jeśli jesteś pasjonatem podróżowania i uwielbiasz odkrywać nowe miejsca, to najwyższy czas zając się tym zawodowo i profesjonalnie. Nauczymy Cię jak przygotować wycieczki i jak w ich trakcie spełnić wszystkie oczekiwania klienta. Dowiesz się jak analizować rynek usług turystycznych i jak przygotować atrakcyjną ofertę. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz wiedział jak fachowo udzielić informacji dotyczącej warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej, o programie i jakości usług. Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żadne turystyczne pytanie nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania.

Kierunek pozwala zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Szkoła gwarantuje praktykę zawodową w biurach podróży w mieście i regionie. Dane statystyczne wskazują, że zawód ten cieszy się zapotrzebowaniem rynku pracy. Przygotowuje także do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?
Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego. Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mają szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych.

Kto powinien wybrać ten kierunek?
Kierunek technik organizacji turystyki powinny wybrać osoby, które:

 • kochają podróże
 • chcą poznać nowych, ciekawych ludzi
 • są komunikatywne, operatywne i przedsiębiorcze
 • posiadają  umiejętność podejmowania inicjatyw
 • posiadają  umiejętności organizacyjne i  negocjacyjne

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
 • prowadzenia informacji turystycznej
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych
 • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń technikum organizacji turystyki?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się w drugim półroczu klasy trzeciej

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy piątej

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych biurach podróży

Jakie dodatkowe zajęcia?

W ramach podpisanej umowy partnerskiej z Kadrami Turystyki klasa o profilu technik organizacji turystyki została objęta patronatem; w ramach współpracy uczniowie mają możliwość uczestnictwa w różnych kursach i szkoleniach z zakresu branży turystycznej, tj. kurs pilota wycieczek, rezydenta turystycznego, pracownika biura podróży, stewardessy/stewarda linii lotniczych, które objęte są patronatem Polskiej Izby Turystyki. Ponadto współpraca z Kadrami Turystyki zapewnia nadzór metodyczno-dydaktyczny poprzez dodatkowe inicjatywy edukacyjne, cykliczne spotkania i warsztaty dla uczniów.

Szkoła realizuje:

 • zajęcia pozalekcyjne w kołach poszerzających umiejętności: barmańskim, kulinarnych,
 • zajęcia w szkolnym teatrze mega kreacji,
 • spotkania z podróżnikami,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Słowacja.

Jakie przedmioty rozszerzone?

 • geografia, język angielski

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych biurach podróży, jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent z tytułem technik organizacji turystyki?
Technik organizacji turystyki może pracować jako:

 • specjalista do spraw turystyki
 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej
 • organizator  imprez
 • organizator kongresów i konferencji
 • rezydent biura podróży
 • animator czasu wolnego
 • pracownik informacji turystycznej

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, agroturystyka i hotelarstwo, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka historyczna, turystyka międzynarodowa  lub innych, np. Turystyka i rekreacja - Uniwersytet Rzeszowski, Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Turystyka, Organizacja i Zarządzanie w Politechnice Rzeszowskiej, Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.