Menu

2021 - Poza szkołą

Podkarpackie Wiosenne Spotkanie z Piosenką i Poezją „Pamiętajcie o ogrodach”


Konkurs na makijaż inspirowany Dniem Św. Patryka


"Francuski" marzec w ZSG


Międzynarodowy Dzień Praw Konsumenta - konkurs na memy i plakaty


Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego inspirowanego poezją K. K. Baczyńskiego pt. ,,Żołnierz, poeta, czasu kurz…”


Konkursy: „Szalikiem otuleni” oraz „ … a guzik mnie obchodzi” 

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu