Menu

Kontakt

Adres:
Internat
Zespołu Szkół Gospodarczych
im. Mikołaja Spytka Ligęzy
ul. Naruszewicza 17
35 – 055 Rzeszów

Telefon:
17 748 35 32 – pokój wychowawców
17 748 35 30 – kierownik internatu
17 748 35 29 – recepcja

Kadra
Kierownik Internatu
- mgr Marta Augustyn - Bieda
Wychowawcy
Grupa I - mgr Urszula Malinowska
Grupa II - mgr Katarzyna Kowalska, mgr Dariusz Trzeciak
Grupa III – mgr Beata Mazur
Grupa IV – mgr Barbara Kokot, mgr Anna Marciniec
Grupa V – mgr Anna Koryl, mgr Agnieszka Młynarczyk
Grupa VI – mgr Jowita Burz, mgr Danuta Socha

Za stronę internatu odpowiada Dariusz Trzeciak, za aktualności Barbara Kokot.

Lokalizacja

Mapa google z naszą lokalizacją

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu