Menu

Kontakt

Adres:
Internat
Zespołu Szkół Gospodarczych
im. Mikołaja Spytka Ligęzy
ul. Naruszewicza 17
35 – 021 Rzeszów

Telefon:
17 748 35 32 – pokój wychowawców
17 748 35 30 – kierownik internatu
17 748 35 29 – recepcja

Kadra
Kierownik Internatu
- mgr Marta Augustyn - Bieda
Wychowawcy
Grupa I - mgr Urszula Malinowska
Grupa II - mgr Katarzyna Kowalska, mgr Dariusz Trzeciak
Grupa III – mgr Beata Mazur, mgr Agnieszka Trzeciak – Mazur
Grupa IV – mgr Barbara Kokot
Grupa V – mgr Anna Koryl, mgr Danuta Socha
Grupa VI – mgr Jowita Burz

Za stronę internatu odpowiada Dariusz Trzeciak, za aktualności Agnieszka Trzeciak- Mazur i Barbara Kokot.

Lokalizacja

Mapa google z naszą lokalizacją

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu