Menu

Doradztwo zawodowe

Zapraszamy do Szkolnej Pracowni Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego! 
W ramach konsultacji indywidualnych każdy uczeń i absolwent szkoły może skorzystać:

 • z porady w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
 • badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych, słabych i mocnych stron, kompetencji przedsiębiorczych;
 • prezentacji oferty edukacyjnej uczelni wyższych regionu;
 • informacji na temat możliwości zatrudnienia w regionie;
 • indywidualnej pomocy w zakresie redagowania dokumentów aplikacyjnych, również w języku angielskim i niemieckim;
 • indywidualnej pomocy w zakresie przygotowania ucznia do rozmowy kwalifikacyjnej, również w języku angielskim i niemieckim;
 • informacji na temat możliwości skorzystania z dodatkowych staży w szkole/ za granicą, wzięcia udziału w kursach zawodowych finansowanych ze środków unijnych.

Dyżury szkolnego doradcy zawodowego, sala 25.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.50-12.40 8.50-12.40 ---------- ---------- ----------

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na konsultacje w innym terminie.

Zapraszam!
Kamila Buraś


Ponadto, w ramach doradztwa zawodowego, Szkolna Pracownia Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz Szkolny Ośrodek Karier proponują m.in.:

 • warsztaty grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego podczas godzin z wychowawcą;
 • indywidualne konsultacje dla rodziców;
 • spotkania z absolwentami szkoły, którzy osiągnęli sukces zawodowy, przedstawicielami zawodów nauczanych w szkole oraz przedstawicielami lokalnych pracodawców i/lub
 • stowarzyszeń pracodawców;
 • wyjścia na targi edukacyjne i giełdy pracy;
 • organizację targów edukacyjnych lokalnych uczelni na terenie szkoły;
 • imprezy o tematyce zawodowej (Tydzień Kariery, Tydzień Hotelarsko - Turystyczny);
 • wyjścia na porady grupowe do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Szczęśliwy numerek

19.11.2018 - 23.11.2018

Poniedziałek  ... 20   21
Wtorek   07   32
Środa   09   22
Czwartek   38   36
Piątek   01   08

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu