Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na studia podyplomowe dla nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych
w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej na studia podyplomowe dla nauczycieli do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów ogólnych.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 12 września 2017 r. do 19 września 2017r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli dostępny na szkolnej stronie internetowej https://www.zsgrzeszow.pl/ i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Langiewicza 15, 35-021 Rzeszów.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy wykaz studiów podyplomowych dla nauczycieli w Zespole Szkół przedstawia poniższe zestawienie.

Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!

Lp.

Forma wsparcia dla nauczycieli

Liczba uczestników/uczestniczek

 1

Gastronomia, hotelarstwo i turystyka

1

 2

Marketing internetowy

1

 3

Informatyka dla nauczycieli

2

Załączniki:

  1. regulamin rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli VII-987-2017
  2. zarządzenie Prezydenta nr VII_1279_2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
  3. załacznik nr 1 Wykaz Szkół w Rzeszowie objętych wsparciem
  4. załacznik nr 2 Formularz rekrutacyjny
  5. załacznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa
  6. załacznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu
  7. załacznik nr 5 Rezygnacja ze studiów podyplomowych
  8. załacznik nr 6 Oświadczenie o dochodach
  9. załacznik nr 7 Zgoda na udział nauczyciela w studiach podyplomowych
  10. załacznik nr 8 Wykaz osiagnięć w pracy dydaktycznej
  11. załacznik nr 9 Umowa udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli
  12. załącznik nr 10 Protokół Komisji Rekrutacyjnej
  13. załącznik nr 10A Lista Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w studiach podyplomowych
  14. załącznik nr 10B Lista rezerwowa

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2023

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.