Menu

2016 - Ponadnarodowe staże

Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie


Podsumowanie projektu: Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie - Włochy

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu