Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych

w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

 nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15 maja 2017r. do 31 maja 2017r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 dostępny na szkolnej stronie internetowej zsgrzeszow.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Partyzantów 10a w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 10).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Gospodarczych,  pokój 26A. 

Szczegółowych informacji udzielają: Pani Renata Mac i Pani Kamila Buraś.

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla uczniów objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

Lp.

Forma wsparcia

Liczba osób

Liczba godzin

Kierunek kształcenia

1

Kurs barmański

45

60 godzin

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kelner

2

Kurs baristy

30

25 godzin

Technik hotelarstwa

3

Kurs gastronomiczny

15

80 godzin

Technik: hotelarstwa, obsługi turystycznej

4

Kurs carvingu

30

30 godzin

Technik żywienia usług gastronomicznych

5

Kurs animatora i animacji

10

40 godzin

Technik hotelarstwa, obsługi turystycznej

6

Kurs protokołu dyplomatycznego i savior vivru

10

50 godzin

Technik hotelarstwa

Kelner

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin kursów i szkoleń dla uczniów VII-985-2017

załacznik nr 1 Wykaz Szkół w Rzeszowie objętych wsparciem

załacznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

załacznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa

załacznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

załacznik nr 5 Rezygnacja z kursów i szkoleń zawodowych

załacznik nr 6 Oświadczenie o dochodach kursy uczniowie_od marca 2017

załącznik nr 7 Oświadczenie o niepełnosprawności

załącznik nr 8 Protokół Komisji Rekrutacyjnej

załącznik nr 8A Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w kursach i szkoleniach dla uczniów

załącznik nr 8B Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa kursach i szkoleniach dla uczniów


Listy rankingowe

KURS ANIMATORA I ANIMACJI

KURS BARISTYCZNY

KURS BARMAŃSKI

KURS CARVINGU

KURS GASTRONOMICZNY

KURS PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY I SAVOIR VIVRE

LISTA REZERWOWA KURS BARMAŃSKI

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.