Menu

Terminy i płatności

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ PROSIMY NIE DOKONYWAĆ ŻADNYCH WPŁAT ZA INTERNAT, ZA MIESIĄC LISTOPAD! 


Przypominamy, że od STYCZNIA 2019 r wpłaty za ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE dokonujemy na jedno konto.

W TYTULE PŁATNOŚCI WPISUJEMY:
OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W INTERNACIE ZA MIESIĄC (nazwa miesiąca) oraz IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

NUMER KONTA:
11 1020 4391 0000 6802 0187 6895


Opłaty za miesiąc październik:

Zakwaterowanie: 50 zł
Wyżywienie: 22 dni x 14 zł = 308 zł

Łączna kwota do zapłaty: 358 zł


W przypadku nadpłaty wynikającej ze zgłoszonej uprzednio nieobecności (1 dzień wcześniej do godz. 8:00) w danym miesiącu, kwotę należy odjąć od wpłaty w miesiącu następnym.

PRZYKŁAD:
W miesiącu październiku zgłoszono 3-dniową nieobecność ucznia.
3 dni x 14 zł = 42 zł (kwota nadpłaty). 
Zatem w miesiącu listopadzie należność za wyżywienie pomniejszamy o 42 zł.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących płatności przelewem, przed dokonaniem wpłaty, należy skontaktować się z Panią Dorotą Nowak - tel. 17 748 35 06 w godzinach 7:00-15:00.

Prosimy dokonywać wpłat od pierwszego do dziesiątego dnia każdego nowego miesiąca. Należność należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia w danym miesiącu. Prosimy o dokonywanie wpłat tylko za bieżący miesiąc.

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu