Menu

Terminy i płatności

Opłaty za internat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca, w kasie Zespołu Szkół Gospodarczych lub na następujące rachunki bankowe:

Wyżywienie: 74 1020 4391 0000 6702 0144 9107
Zakwaterowanie: 34 1020 4391 0000 6802 0144 9099

Płatność za internat, za miesiąc listopad 2018:
wyżywienie: 19 dni x 12 zł = 228 
zakwaterowanie: 35


W przypadku nadpłaty wynikającej ze zgłoszonej uprzednio nieobecności (1 dzień wcześniej do godz. 8:00) w danym miesiącu, kwotę należy odjąć od wpłaty w miesiącu następnym.

Np. w miesiącu październiku zgłoszono 3-dniową nieobecność ucznia.
3 dni x 12 zł = 36 zł (kwota nadpłaty). 
Zatem w miesiącu listopadzie należność za wyżywienie pomniejszamy o 36 zł.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących płatności przelewem, przed dokonaniem wpłaty, należy skontaktować się z Panią Dorotą Nowak - tel. 17 748 35 06 w godzinach 7:00-15:00.

Prosimy dokonywać wpłat od pierwszego do dziesiątego dnia każdego nowego miesiąca. Należność należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia w danym miesiącu. Prosimy o dokonywanie wpłat tylko za bieżący miesiąc.

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu