NUMER KONTA:
11 1020 4391 0000 6802 0187 6895

W TYTULE PŁATNOŚCI WPISUJEMY:
OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W INTERNACIE ZA MIESIĄC (nazwa miesiąca) oraz IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.


Opłaty za miesiąc czerwiec 2024:

wyżywienie: 19,50 zł x 15 dni = 292,50 zł
zakwaterowanie: 80 zł

Razem: 372,50 zł


W przypadku nadpłaty wynikającej ze zgłoszonej uprzednio nieobecności (1 dzień wcześniej do godz. 8:00) w danym miesiącu, kwotę należy odjąć od wpłaty w miesiącu następnym.

PRZYKŁAD:
W miesiącu wrześniu zgłoszono 3-dniową nieobecność ucznia.
3 dni x 19,50 zł = 58,50 zł (kwota nadpłaty). 
Zatem w miesiącu październiku należność za wyżywienie pomniejszamy o 58,50 zł.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących płatności przelewem, przed dokonaniem wpłaty, należy skontaktować się z Panią Dorotą Nowak - tel. 17 748 35 06 w godzinach 7:00-15:00.

Prosimy dokonywać wpłat od pierwszego do piętnastego dnia każdego miesiąca. Należność należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do piętnastego dnia w danym miesiącu. Prosimy o dokonywanie wpłat tylko za bieżący miesiąc.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.