Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli w Zespół Szkół Gospodarczych w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Kursy i szkolenia skierowane są do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 lutego 2017r. do 14 lutego 2017r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 dostępny na szkolnej stronie internetowej   www.zsgrzeszow.pl/index.php/projekty/rzeszowskie-szkoly-zawodowe-otwarte-na-rynek-pracy

i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Partyzantów 10a w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 10).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Gospodarczych w bibliotece szkolnej u pani mgr Marii Barłowskiej.

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń  dla nauczycieli w danym Zespole Szkół przedstawia poniższe zestawienie.

Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!

Lp.

Forma wsparcia dla nauczycieli

Liczba godzin

Liczba uczestników/uczestniczek

Nauczanie na kierunku/przedmioty

1

Kurs barmański

60 godzin

20

Nauczyciele kształcenia zawodowego

2

Kurs komputerowy z zakresu systemów rezerwacyjnych

30 godzin

5

Nauczyciele kształcenia zawodowego

3

Kurs marketingu, sprzedaży i promocji w gastronomii i hotelarstwie

40 godzin

5

Nauczyciele kształcenia zawodowego

4

Warsztaty biznesowe – załóż własną firmę

98 godzin

5

Nauczyciele kształcenia zawodowego

5

Kurs kontrola zarządcza

16 godzin

2

Nauczyciele kształcenia zawodowego

6

Kurs baristy

25 godzin

25

Nauczyciele kształcenia zawodowego


Dokumenty

Regulamin kursów i szkoleń dla nauczycieli VII-986-2017

załacznik nr 1 Wykaz Szkół w Rzeszowie objętych wsparciem

załacznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

załacznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa

załacznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

załacznik nr 5 Rezygnacja z kursów i szkoleń

załacznik nr 6 Oświadczenie o dochodach 2

załacznik nr 7 Zgoda na udział nauczyciela w kursach i szkoleniach

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.