Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych
w ramach projektu pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na płatne staże i praktyki zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 29 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

Staże zawodowe są skierowane dla łącznie 100 uczniów kształcących się na kierunkach:

  • Technik hotelarstwa
  • Technik obsługi turystycznej
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Kelner 

Praktyki zawodowe są skierowane dla łącznie 10 uczniów kształcących się w zawodach:

  • Kucharz
  • Cukiernik

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2016/2017, zamieszczony na szkolnej stronie internetowej www.zsgrzeszow.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika.

Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Partyzantów 10a w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 10).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Gospodarczych, pokój 26A. Szczegółowych informacji udzielają: p. Renata Mac i p. Kamila Buraś.

Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!


Dokumenty

regulamin

informacja o numerze rachunku bankowego

oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

uchwała rady gminy stypendium i refundacja

załacznik nr_2_Formularz rekrutacyjny

załacznik nr_3_Deklaracja uczestnictwa

załacznik nr_4_Oświadczenie uczestnika projektu

załacznik nr_5_Oświadczenie o dochodach

załacznik nr_6_Oświadczenie o niepełnosprawności


Dokumenty, które są związane z wypłatą stypendium stażowego oraz refundacją kosztów dojazdu

Opinia pracodawcy_wzór

Uchwała Rady Miast Rzeszowa w sprawie wypłaty stypednium i refundacji kosztów dojazdu

załacznik nr 2 Wniosek o zwrot kosztu dojazdu

załacznik nr 3 Oświadczenie przewoźnika

załacznik nr 4 Oświadczenie o korzystaniu z prywatnego samochodu osobowego

załacznik nr 5 Upoważnienie do korzystania z samochodu osobowego

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.