Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych w ramach

projektu pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

 nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 12 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 dostępny na szkolnej stronie internetowej www.zsgrzeszow.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13 w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 2).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Gospodarczych, w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla uczniów objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

Lp.

Forma wsparcia

Liczba osób

Liczba godzin

Kierunek kształcenia

1

Kurs barmański

45

60 godzin

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kelner

2

Kurs baristy

30

25 godzin

Technik: hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych

3

Kurs kelnerski

45

40 godzin

Technik: żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, obsługi turystycznej,

Kucharz, Cukiernik

4

Kurs stylizacji i wizażu

10

60 godzin

Technik przemysłu mody

5

Kurs animatora i animacji

10

40 godzin

Technik hotelarstwa, obsługi turystycznej

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin kursów i szkoleń dla uczniów VII-1495-2018

Wzór karty oceny formalnej_kursy i szkolenia dla uczniów

Wzór karty oceny merytorycznej_kursy i szkolenia dla uczniów

Zarządzenie i załączniki_kursy dla uczniów 2018

Załącznik nr 1 Wykaz Szkół w Rzeszowie objętych wsparciem 3

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 Rezygnacja z kursów i szkoleń zawodowych

Załącznik nr 6 Oświadczenie o dochodach kursy uczniowie

Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepełnosprawności

Załącznik nr 8 Protokół Komisji Rekrutacyjnej

Załącznik nr 8A Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w kursach i szkoleniach dla uczniów

Załącznik nr 8B Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa kursach i szkoleniach dla uczniów

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.