Menu

Logowanie do e-dziennika

Pierwsze logowanie

 1. Wpisz w przeglądarce: portal.resman.pl i naciśnij Enter.
 2. Kliknij Dziennik elektroniczny.
 3. Kliknij Zaloguj się.
 4. Kliknij Przywracanie dostępu do konta.
 5. Wpisz swój e-mail (należy go uprzednio podać wychowawcy klasy).
 6. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
 7. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link aktywacyjny podany w treści, aby nadać własne hasło.
  Uwaga! Niektóre skrzynki pocztowe zamieszczają tę wiadomość w Inne, Powiadomienia lub Spam.
 8. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk  Ustaw nowe hasło.

Hasło musi spełniać warunki bezpieczeństwa:

 • musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry, znaki niealfanumeryczne (!,^,%,$, itp.),
 • może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imienia i nazwiska),
 • nie może się powtórzyć przy kolejnej zmianie.

Od tego momentu możesz logować się do systemu UONET+, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki. Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.


Korzystanie z e-dziennika (po założeniu konta)

 1. Wpisz w przeglądarce: portal.resman.pl i naciśnij Enter lub skorzystaj z linku na naszej stronie.
 2. Kliknij Dziennik elektroniczny.
 3. Wpisz swój login i hasło. 
 4. Kliknij Zaloguj się.

Wskazówki

 • Przed rozpoczęciem zakładania konta należy podać swój adres e - mail wychowawcy klasy.
 • Proszę upewnić się, że mamy dostęp do podanej skrzynki pocztowej.
 • Jeżeli po zaznaczeniu Nie jestem robotem graficzne potwierdzanie "nie bycia robotem" :) jest nieczytelne - proszę użyć przycisku Pobierz nowe zadania (dolna część okna).
 • Obrazki weryfikujące należy klikać aż do zaznaczenia wszystkich i dopiero potem użyć przycisku Zweryfikuj.
 • Login jest podany we wiadomości z linkiem aktywacyjnym, np. HANSOLO13.

Dziennik elektroniczny

Office 365

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu