Menu

Egzaminy, pomoce, terminy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część praktyczna – 22.06.2020 r.

Klasa

Kwalifikacja

Godzina

Sala

Wejście do szkoły

2 FT
(28 osób)

TG.12

9:00

mała sala gimnastyczna

Wejście od Szkoły Biznesu

2 GT
(28 osób)

TG.14

9:00

AULA (016)

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

2 FT
nr w dzienniku: 8

TG.12

9:00

50

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

Osoby przystępujące do egzaminu po raz kolejny

4 FT
(2 osoby)

T.13

9:00

102

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

3 DT
(5 osób)

TG.14

9:00

102

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

3 ET
(4 osoby)

TG.12

9:00

107

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

3 FT
(2 osoby)

TG.12

9:00

107

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

 

Klasa

Kwalifikacja

Godzina

Sala

Wejście do szkoły

4 ET
(4 osoby)

A.74

13:00

118

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

4 GT
(11 osób)
+ absolwent
(1 osoba)

T.12

13:00

115

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

4 FT
(2 osoby)

T.14

13:00

115

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

4 FT
(3 osoby)

T.10

13:00

24

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

4 AT (1 osoba)
4 BT (4 osoby)
4 CT (5 osób)
4 DT (1 osoba)
4 ET (1 osoba)
+ absolwent
(1 osoba)

T.15

13:00

24

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

 

Zdający zgłaszają się na godzinę przed egzaminem z dokumentem tożsamości, w maseczce lub przyłbicy, można mieć ze sobą małą butelkę wody. Zdający przynoszą wypełnione oświadczenie dotyczące pobytu w szkole i udziału w egzaminie (przesłane przez dziennik elektroniczny)

Zdający korzystają z własnych przyborów (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka).

Zdający wchodzą do szkoły wyznaczonymi dla nich wejściami, przy wejściu każdy zdający ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.

Swoje rzeczy osobiste zdający zostawiają w przezroczystych foliowych workach w wyznaczonej szatni i pobierają żeton i udają się do wyznaczonej sali.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ GOSPODARCZYCH zamieszczonymi na stronie szkoły: zsgrzeszow.pl


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna – 23.06.2020 r.

Klasa

Kwalifikacja

Godzina

Sala

Wejście do szkoły

2 BT
(12 osób)
+ 3 FT |
nr w dzienniku: 17

TG.10

10:00

115

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

2 FT
(27 osób)

TG.12

10:00

mała sala gimnastyczna

Wejście od Szkoły Biznesu

2 FT
nr w dzienniku: 8

TG.12

10:00

50

2 FT

nr w dzienniku: 8

2 GT
(28 osób)

TG.14

10:00

AULA (016)

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

3 AS
(15 osób)

TG.07

10:00

24

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

3 AS
(16 osób)

TG.04

10:00

64

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

Osoby przystępujące do egzaminu po raz kolejny

3 AT (3 osoby)

TG.07

10:00

24

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

3 ET (1 osoba)

AU.14

10:00

118

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

absolwent
(1 osoba)

T.06

10:00

118

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

absolwent
(1 osoba)

T.04

10:00

118

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

 

Klasa

Kwalifikacja

Godzina

Sala

Wejście do szkoły

4 AT
(1 osoba)

4 BT
(3 osoby)

4 DT
(1 osoba)

T.15

12:00

107

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

4 FT
(1 osoba)
+ absolwentka
(1 osoba)

T.14

12:00

107

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

Zdający zgłaszają się na godzinę przed egzaminem z dokumentem tożsamości, w maseczce lub przyłbicy, można mieć ze sobą małą butelkę wody. Zdający przynoszą wypełnione oświadczenie dotyczące pobytu w szkole i udziału w egzaminie (przesłane przez dziennik elektroniczny)

Zdający korzystają z własnych przyborów (długopis z czarnym tuszem, można mieć kalkulator prosty.

Zdający wchodzą do szkoły wyznaczonymi dla nich wejściami, przy wejściu każdy zdający ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.

Swoje rzeczy osobiste zdający zostawiają w przezroczystych foliowych workach w wyznaczonej szatni i pobierają żeton i udają się do wyznaczonej sali.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ GOSPODARCZYCH zamieszczonymi na stronie szkoły: zsgrzeszow.pl


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część praktyczna z wykonaniem – 30.06.2020 r.

Klasa  2 BT

Kwalifikacja

Godzina

Sala

Wejście do szkoły

(6 osób)
Numery w dzienniku:
1,2,3,6,8,10

TG.10

9:00

212

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

(6 osób)
Numery w dzienniku:
12,15,16,18,21,27

TG.10

15:00

212

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

 

Klasa  3 AS

Kwalifikacja

Godzina

Sala

Wejście do szkoły

(6 osób)
Numery w dzienniku:
1,3,5,6,9,12

TG.04

8:00

201

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

(5 osób)
Numery w dzienniku:
14,15,16,19,20

TG.04

12:00

201

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

(5 osób)
Numery w dzienniku:
23,25,26,28,30

TG.04

16:00

201

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

 

Klasa  3 AS

Kwalifikacja

Godzina

Sala

Wejście do szkoły

(6 osób)
Numery w dzienniku:
2,4,7,8,10,11

TG.07

8:00

213

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

(5 osób)
Numery w dzienniku:
13,17,18,21,22

TG.07

12:00

213

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

(4 osoby)
Numery w dzienniku:
24,27,29,31

TG.07

16:00

213

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

 

Klasa  3 BT

Kwalifikacja

Godzina

Sala

Wejście do szkoły

(1 osoba)
Numery w dzienniku: 9

TG.07

16:00

213

Wejście główne od ul. Spytka-Ligęzy

Zdający zgłaszają się na godzinę przed egzaminem z dokumentem tożsamości, w maseczce lub przyłbicy, można mieć ze sobą małą butelkę wody. Zdający przynoszą wypełnione oświadczenie dotyczące pobytu w szkole i udziału w egzaminie (przesłane przez dziennik elektroniczny)

Należy przynieść ze sobą strój roboczy: bluza kucharska, spodnie, zapaska, czapka, odpowiednie buty oraz długopis z czarnym atramentem i ważną książeczkę zdrowia.

Zdający wchodzą do szkoły wyznaczonymi dla nich wejściami, przy wejściu każdy zdający ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.

Swoje rzeczy osobiste zdający zostawiają w przezroczystych foliowych workach w wyznaczonej szatni i pobierają żeton i udają się do wyznaczonej sali.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ GOSPODARCZYCH zamieszczonymi na stronie szkoły: zsgrzeszow.pl

 

Szczęśliwy numerek

od 19.10.2020

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu