Menu

Egzaminy, pomoce, terminy

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Zdający zgłaszają się na godzinę 8.00 z dowodem tożsamości, 2 czarnymi długopisami, zdający może korzystać z wody mineralnej /0,5l/. Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Część pisemna egzaminu maturalnego

6 maja 2019 poniedziałek
Godzina 9:00
język polski – poziom podstawowy. Pomoce: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób zapewnia szkoła. Czas trwania – 170 min. Sale: 102,108,24,40,41,42,43,46,44,45.
Godzina 14:00
język polski – poziom rozszerzony. Pomoce: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób zapewnia szkoła. Czas trwania – 180 min. Sala: 3

7 maja 2019 wtorek
Godzina 9:00
matematyka – poziom podstawowy. Pomoce: linijka, cyrkiel , Wybrane wzory matematyczne, zapewnia szkoła, kalkulator prosty** - zapewnia zdający. Czas trwania – 170 min. Sale: 102,108,24,3,40,41,42,43,44,45,64.

8 maja 2019 środa
Godzina 9:00
język angielski - poziom podstawowy. Czas trwania – 120 min. Sale: 102,108,24,39,40,41,42,43, 44,45,46,107.
Godzina 14:00
język angielski – poziom rozszerzony. Czas trwania – 150 min. Sale: 41,42,43,102.

9 maja 2019 czwartek
Godzina 9:00
matematyka – poziom rozszerzony Czas trwania – 180 min. Sala:3

10 maja 2019 piątek
Godzina 9:00
biologia – poziom podstawowy, biologia – poziom rozszerzony. Pomoce: linijka kalkulator prosty, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – zapewnia szkoła. Dla zdających egzamin w starej formule linijka zapewnia szkoła. Czas trwania – 180 min. Sala:3
Godzina 14:00
wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy, wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony. Pomoce kalkulator prosty zapewnia szkoła. Czas trwania – 180 min. Sala:3

13 maja 2019 poniedziałek
Godzina 9:00
chemia – poziom podstawowy, chemia – poziom rozszerzony. Pomoce: linijka kalkulator prosty, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – zapewnia szkoła. Dla zdających w starej formule: linijka kalkulator prosty, Karta wybranych tablic chemicznych zapewnia szkoła. Czas trwania – 180 min.Sala: 204

14 maja 2019 wtorek
Godzina 9:00
język niemiecki – poziom podstawowy. Czas trwania – 120 min. Sala: 108
Godzina 14:00
język niemiecki – poziom rozszerzony. Czas trwania – 150 min. Sala: 204

15 maja 2019 środa
Godzina 9:00
geografia – poziom podstawowy, geografia – poziom rozszerzony. Pomoce: linijka kalkulator prosty, zapewnia szkoła, lupa – zdający. Czas trwania – 180 min. Sala: 3
Godzina 14:00
historia sztuki – poziom podstawowy, historia sztuki – poziom rozszerzony. Pomoce – lupa zapewnia zdający. Czas trwania – 180 min. Sala: 204

16 maja 2019 czwartek
Godzina 14:00
język rosyjski – poziom rozszerzony. Czas trwania – 150 min. Sala: 204

17 maja 2019 piątek
Godzina 9:00
język francuski – poziom podstawowy. Czas trwania – 120 min. Sala;204
Godzina 14:00
język francuski – poziom rozszerzony. Czas trwania – 150 min. Sala: 204

20 maja 2019 poniedziałek
Godzina 9:00
fizyka i astronomia – poziom podstawowy, fizyka i astronomia / fizyka – poziom rozszerzony Pomoce: linijka kalkulator prosty, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – zapewnia szkoła. Dla zdających w starej formule: linijka kalkulator prosty, Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych zapewnia szkoła. Czas trwania – 180 min. Sala: 204
Godzina 14:00
historia – poziom podstawowy, historia – poziom rozszerzony. Pomoce – lupa zapewnia zdający. Czas trwania – 180 min. Sala: 204

23 maja 2019 czwartek
Godzina 14:00
historia muzyki – poziom podstawowy, historia muzyki – poziom rozszerzony. Pomoce: odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami zapewnia szkoła, lupa zapewnia zdający. Czas trwania – 180 min

Egzaminy ustne

Czas trwania: język polski – 15 min egzamin /do 15 min. na przygotowanie/
Czas trwania: język angielski – 15 minut
Czas trwania: język francuski – 15 minut
Czas trwania: język rosyjski – 15 minut

9 maja 2019 czwartek
Godzina 10:00 język polski . 4 GT. Sala: 001

10 maja 2019 piątek
Godzina 10:00
język angielski. 4 GT. Sala: 001
język angielski. 4 HT. Sala: 002

13 maja 2019 poniedziałek
Godzina 10.00
Język polski. 4 BT. Sala: 001
Język polski. 4 CT, 4CT Sala: 002
język angielski. 4 CT, PP Sala: 003
język angielski. PP, PPs. Sala:0 13

14 maja 2019 wtorek
Godzina 10:00
Język polski. 4 AT. Sala: 001
Język polski. 4 CT, Sala: 002
język polski. 4 HT, PP Sala: 003
język angielski. 4CT,4HT Sala: 013

15 maja 2019 środa
Godzina 10:00
język angielski. 4AT Sala: 001
język angielski. 4BTSala: 002

16 maja 2019 czwartek
Godzina 10:00
Język polski. 4ET. Sala: 001
Język polski. 4ET,4HT,PPS Sala: 002
język angielski. 4HT Sala: 003
język niemiecki.4A,B,C,D. Sala: 013

17 maja 2019 piątek
Godzina 10.00
Język polski. PP. Sala: 001
język angielski 4ET, Sala: 002
język angielski. 4DT Sala: 003
język angielski 4 DT,4FT. Sala: 013

20 maja 2019 poniedziałek
Godzina 10.00
Język polski. 4DT Sala: 001
Język polski. 4DT,4FT Sala: 002


Ogólne informacje o egzaminie zawodowym z kwalifikacji

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Na egzaminie sprawdzany jest poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Dołączają dokumenty uprawniające do dostosowania warunków przebiegu tego egzaminu (opinie, orzeczenia z PPP, zaświadczenia lekarskie) Deklaracja może być złożona dopiero po otrzymaniu wyników z poprzedniej sesji do której zgłoszony był dany zdający.

Egzamin składa się z:

  • części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego - 60 minut
  • części praktycznej przeprowadzanej w zależności od zdawanej kwalifikacji w formie testu praktycznego bądź w postaci wykonania zadania na stanowisku

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Szczęśliwy numerek

20.05.2019 - 1124.05.2019

Poniedziałek  ... 12   27
Wtorek   21   35
Środa   11   18
Czwartek   02   16
Piątek   25   32

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu