Menu

Egzaminy, pomoce, terminy

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Sesja czerwiec / lipiec 2019

Data

Godzina

Oznaczenie  i nazwa kwalifikacji

Część egzaminu

Sala

17.06.2019

13.00

A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Praktyczna

103

17.06.2019

13.00

T.10. Organizacja usług gastronomicznych

Praktyczna

118

17.06.2019

9.00

T.11Planowanie i realizacja usług w recepcji

Praktyczna

02

17.06.2019

13.00

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Praktyczna

50

17.06.2019

13.00

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Praktyczna

107

17.06.2019

9.00

TG12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

Praktyczna

014

17.06.2019

9.00

TG12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

Praktyczna

013

17.06.2019

9.00

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Praktyczna

02

17.06.2019

13.00

T.14.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Praktyczna

101

17.06.2019

9.00

TG14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Praktyczna

016

17.06.2019

13.00

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Praktyczna

108

17.06.2019

13.00

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Praktyczna

001

18.06.2019

10.00

A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Pisemna

101

18.06.2019

10.00

T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

Pisemna

118

18.06.2019

10.00

T.06. Sporządzanie potraw i napojów

Pisemna

118

18.06.2019

10.00

TG10. Wykonywanie usług kelnerskich

Pisemna

002

18.06.2019

10.00

TG12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

Pisemna

014

18.06.2019

10.00

TG12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

Pisemna

013

18.06.2019

10.00

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Pisemna

101

18.06.2019

12.00

T.14.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Pisemna

103

18.06.2019

10.00

TG14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Pisemna

016

18.06.2019

12.00

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Pisemna

103

24.06.2019

9.00

A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Praktyczna

114

24.06.2019

8.00

T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

Praktyczna

201

24.06.2019

12.00

T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

Praktyczna

201

25.06.2019

8.00

T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

Praktyczna

201

24.06.2019

8.00

T.06. Sporządzanie potraw i napojów

Praktyczna

212

24.06.2019

12.00

T.06. Sporządzanie potraw i napojów

Praktyczna

212

25.06.2019

8.00

T.06. Sporządzanie potraw i napojów

Praktyczna

213

25.06.2019

8.00

T.06. Sporządzanie potraw i napojów

Praktyczna

212

24.06.2019

9.00

TG10. Wykonywanie usług kelnerskich

Praktyczna

213

24.06.2019

15.00

TG10. Wykonywanie usług kelnerskich

Praktyczna

213


Ogólne informacje o egzaminie zawodowym z kwalifikacji

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Na egzaminie sprawdzany jest poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Dołączają dokumenty uprawniające do dostosowania warunków przebiegu tego egzaminu (opinie, orzeczenia z PPP, zaświadczenia lekarskie) Deklaracja może być złożona dopiero po otrzymaniu wyników z poprzedniej sesji do której zgłoszony był dany zdający.

Egzamin składa się z:

  • części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego - 60 minut
  • części praktycznej przeprowadzanej w zależności od zdawanej kwalifikacji w formie testu praktycznego bądź w postaci wykonania zadania na stanowisku

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Szczęśliwy numerek

18.11.2019 - 22.11.2019

Poniedziałek  ... 07   27
Wtorek   23   19
Środa   20   18
Czwartek   15   32
Piątek   29   26

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu