Menu

Egzaminy, pomoce, terminy

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Sesja styczeń 2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń/luty 2020

Oznaczenia i nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu

Data

Godzina

Część egzaminu

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa

9.01.2020 r.

9:00

praktyczna

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Technik obsługi turystycznej

9.01.2020 r.

9:00

praktyczna

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Technik obsługi turystycznej

9.01.2020 r.

9:00

praktyczna

A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody

9.01.2020 r.

13:00

praktyczna

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner

9.01.2020 r.

13:00

praktyczna

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa

9.01.2020 r.

13:00

praktyczna

T.14 prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik obsługi turystycznej

9.01.2020 r.

13:00

praktyczna

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

9.01.2020 r.

13:00

praktyczna

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody

10.01.2020 r.

10:00

pisemna

A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody

10.01.2020 r.

10:00

pisemna

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Technik żywienia i usług gastronomicznych

10.01.2020 r.

10:00

pisemna

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

Cukiernik

10.01.2020 r.

10:00

pisemna

T.06 sporządzanie potraw i napojów

Kucharz

10.01.2020 r.

10:00

pisemna

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

Kelner

10.01.2020 r.

10:00

pisemna

A.71 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody

10.01.2020 r.

12:00

pisemna

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner

10.01.2020 r.

12:00

pisemna

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa

10.01.2020 r.

12:00

pisemna

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik obsługi turystycznej

10.01.2020 r.

12:00

pisemna

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

10.01.2020 r.

12:00

pisemna

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Technik żywienia i usług gastronomicznych

14.01.2020 r.

8:00 / 12:00 / 16:00

praktyczna

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Technik żywienia i usług gastronomicznych

15.01.2020 r.

8:00 / 12:00

praktyczna

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz

14.01.2020 r.

16:00

praktyczna

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody

14.01.2020 r.

9:00

praktyczna

A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody

14.01.2020 r.

9:00

praktyczna


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 5 grudnia 2019 r.  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń-luty 2020

Formuła 2012 i 2017

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Formuła 2012

Oznaczenie kwalifikacji i nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Formuła 2017

Oznaczenie kwalifikacji i nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

W najbliższym czasie

od 8 czerwca 2020
Egzaminy maturalne

Szczęśliwy numerek

od 12.03.2020 

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu