Egzamin zawodowy Część praktyczna „d”

9.01.2023 godz. 900 (poniedziałek)

czas trwania – 120 / 150 / 180 minut [+30 minut]

Lp.

Sala

L. ucz

Klasy

1

016

66

150 min

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4 AG – 28

4 BG – 25

4 DG – 12

TG.16 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ABS - 1

2

24

24

150 min

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4 CG – 24

3

23

11

150 min

HGT.11  - Organizacja usług gastronomicznych

4 DG

4

118

18

150 min

HGT.03 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

3 CS - 18

5

002

13

180 min

HGT.07 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych

3 DS nr: 1,2, 4

4 HG – 1

6

18

15

120 min

MOD.11 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

4 GG – nr: 1 – 15

7

19

16

180 min

HGT.07 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych

3 DS nr: 16-27, 30-33

8

64

18

120 min

MOD.11 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 4 GG – nr: 16 – 32

AU.42 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych  ABS – 1

 

Egzamin zawodowy Część praktyczna „d”

9.01.2023 godz. 1300 (poniedziałek)

czas trwania – 150 minut [+30 minut]

Lp.

Sala

L. ucz

Klasy

1

102

14

HGT.06 – Realizacja usług w recepcji

4 EG    nr: 2-6, 8-16

2

107

12

HGT.06 – Realizacja usług w recepcji

4 EG    nr: 17-28

3

103

1

HGT.06 – Realizacja usług w recepcji

4 EG    nr: 1

4

101

1

HGT.06 – Realizacja usług w recepcji

4 EG    nr: 7

5

115

15

HGT.06 – Realizacja usług w recepcji

4 FG    nr: 2-5, 7-17

6

108

12

HGT.06 – Realizacja usług w recepcji

4 FG    nr: 18-29

7

114

1

HGT.06 – Realizacja usług w recepcji

4 FG    nr: 6

8

44

12

HGT.08 – Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

4 HG   nr: 1-12

9

43

11

HGT.08 – Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

4 HG   nr: 13-23

10

42

1

HGT.06 – Realizacja usług w recepcji

4 FG    nr: 1

 

Egzamin zawodowy - Część pisemna

10.01.2023 godz. 1000 (wtorek)

czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

45

1

 AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

ABSOLWENT

 

Egzamin zawodowy - Część pisemna

10.01.2023 godz. 830 (wtorek)

czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

46

13

 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS

Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

2

50

14

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS

Nr: 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

3

51

15

 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS

Nr: 1 - 15

4

117

15

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS

Nr: 16 - 30

5

204

7

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS

Nr: 31 – 34

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 3 DS

Nr: 3, 15, 29

 

Egzamin zawodowy - Część pisemna

10.01.2023 godz. 1100 (wtorek)

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

46

14

 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 3 DS

Nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17

2

50

13

HGT. 07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 3 DS

Nr: 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33

3

51

15

 HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 AG

Nr: 1 - 15

4

117

14

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 AG

Nr: 16 – 24, 26 – 28

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 BG

Nr: 1, 2

5

204

10

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 BG

Nr: 3 - 12

 

Egzamin zawodowy - Część pisemna

10.01.2023 godz. 1330 (wtorek)

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

46

13

 HGT. 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 BG

Nr: 13 - 25

2

50

14

HGT. 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 CG Nr: 1 – 8, 10 - 15

3

51

15

 HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 CG

Nr: 16 – 24

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 DG

Nr: 1, 3, 8, 9

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych 4 DG

Nr: 2, 4

4

117

15

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 DG

Nr: 11 – 16, 20, 23

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych 4 DG

Nr: 2,5, 6, 7, 10, 17, 18

5

204

10

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych 4 DG

Nr: 19, 21, 22

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 4 EG

Nr: 2 – 6, 8, 9

 

Egzamin zawodowy - Część pisemna

11.01.2023 godz. 830 (środa)

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

46

13

 HGT.06 Realizacja usług w recepcji 4 EG

Nr: 10 – 22

2

50

14

HGT. 06 Realizacja usług w recepcji 4 EG

Nr: 23 – 28

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 4 FG

Nr: 2 – 5, 7- 10

3

51

15

 HGT.06 Realizacja usług w recepcji 4 FG

Nr: 11 - 25

4

117

14

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 4 FG

Nr: 26 - 29

MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 4 GG

Nr: 1 - 10

5

204

10

MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 4 GG

Nr: 11 - 20

 

Egzamin zawodowy - Część pisemna

11.01.2023 godz. 1100 (środa)

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

46

12

 MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 4 GG

Nr: 21 - 32

2

50

14

HGT. 08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 4 HG

Nr: 1 - 14

3

51

9

 HGT. 08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 4 HG

Nr: 15 - 23

4

117

1

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS

Nr: 7

5

204

1

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS

Nr: 20

 

Egzamin zawodowy - Część pisemna

11.01.2023 godz. 1330 (środa)

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

46

1

 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS

Nr: 16

2

50

1

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 4 EG

Nr: 1

3

51

4

 MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

4 ES Nr: 5, 14

4 GG Nr: 28, 29

4

117

1

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 4 FG

Nr: 6

5

204

1

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 4 EG

Nr: 7

 

Egzamin zawodowy - Część pisemna

12.01.2023 godz. 800 (czwartek)

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

2

50

1

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 4 FG

Nr: 1

 

Egzamin zawodowy - Część praktyczna „w”

17.01.2023 (wtorek)

Godz.8:00                    Technik usług kelnerskich       HGT.01 – 120 min

Sala

Klasa                   

212 (3)

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 3 DS                   Nr: 3, 15, 29

 

Godz.8:00                           TŻiUG           HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                   

201 (6)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS                 Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 15

213 (6)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS                 Nr: 14, 16, 20, 24, 31, 32

 

Godz.12:00              TŻiUG           HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                   

201 (6)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS                 Nr: 6, 7, 8, 9, 10, 26

212 (5)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS                  Nr: 11, 12, 13, 23, 27

213 (6)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS                 Nr: 17, 21, 22, 25, 29, 34,

 

Godz. 16.00             TŻiUG           HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                   

201 (5)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS         Nr: 14, 22, 23, 25, 27

212 (5)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS                  Nr: 18, 19, 28, 30, 33

213 (5)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS                 Nr: 2, 5, 6, 9, 21

 

18.01.2023 (środa)

Godz.8:00                           TŻiUG           HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                   

201 (6)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS                 Nr: 1, 3, 4, 8, 10, 11

212 (5)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS                 Nr: 12, 13, 17, 24, 28

213 (6)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS                 Nr: 15, 18, 19, 26, 29, 30

 

Godz.12:00              TŻiUG           HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                   

201 (1 )

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS                 Nr: 7

212 (1)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS                 Nr: 20

213 (1)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS                 Nr: 16


Materiały i przybory pomocnicze

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 6 grudnia 2022 r.  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji zima 2023

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji zima 2023 r.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Oznaczenie kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

HGT.03

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.06

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.07

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.08

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.11

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

HGT.12

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2023

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.