Egzamin zawodowy Część praktyczna „d”  1.06.2022 godz. 900 (środa)

Lp.

Sala

L. ucz

Klasy

1

016

38

422402 Technik hotelarstwa

HGT.03 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 2CS  [cała klasa]

422402 Technik hotelarstwa powtarzający

HGT.03 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie [8]

2

003

1

HGT.03 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

[nr: 6]

3

001

11

PP 42104 Technik organizacji turystyki

HGT.07 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych 180 min

Egzamin zawodowy - Część pisemna  2.06.2022 godz. 830 (czwartek)

Lp.

Sala

L. ucz

Klasy

1

46

14

 311941 Technik przemysłu mody

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 3 ES [nr: 1-13]

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 3 DS [nr: 14]

2

50

15

343404 Technik hotelarstwa

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 2 CS [nr: 1, 4 - 17]

3

51

15

343404 Technik hotelarstwa

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 2 CS

[nr: 18 - 30, 32, 33]

4

117

15

311941 Technik przemysłu mody

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 3 ES [6] [nr: 14 – 19]

3 RS [9]

512001 Kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań [nr: 1, 3, 7, 9]

751201 Cukiernik SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych [nr: 2, 4, 5, 6, 8]

5

204

10

3 RS [10]

512001 Kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

[nr: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19]

751201 Cukiernik SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych [nr: 15, 16, 17]

Egzamin zawodowy - Część pisemna 2.06.2022 godz. 1100 (czwartek)

czas trwania – 60 minut + [30 min]

odprawa – godz.10 00

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

46

14

3 RG

512001 Kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

[nr: 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26]

751201 Cukiernik SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych [nr: 19, 23, 24, 27]

343404 Technik hotelarstwa HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie PP [nr: 8, 11]

2

50

15

3 RS

512001 Kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań [nr: 20, 21, 23, 26, 29, 30, 32]

3 RG [nr: 28]

751201 Cukiernik SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych [nr: 22, 24, 25, 27, 28, 31]

513102 Technik usług kelnerskich HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 3 DS [nr: 24]

3

51

15

3 RG

512001 Kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań [nr: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 15]

751201 Cukiernik SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych [nr: 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 29]

4

117

14

 

3 RG

512001 Kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań  [nr: 32]

751201 Cukiernik SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych [nr: 30, 31]

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 PP [3] [3 CS, nr 19] ,[3 BS, nr 22], [3 AG, nr 26]

42104 Technik organizacji turystyki

HGT.07 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych [3] [3 HG, nr: 6] [3 FS, nr: 3, 4]

311941 Technik przemysłu mody

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 3 GG [5] PP

[2, 10, 20, 28, 29]

5

204

1

512001 Kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

3 RG [nr 9]

Egzamin zawodowy - Część praktyczna „w” 7.06.2022 (wtorek)

Godz.8:00                KUCHARZ HGT.02 – 120 min, TUK – 120 min

Sala

Klasa                    

212 (1)

513102 Technik usług kelnerskich

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 3 DS   [nr 14]

213 (6)

512001 Kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

3 RG [nr: 1, 7, 8, 15, 16, 21]

Godz.8:00           CUKIERNIK SPC.01 – 150 min

Sala

Klasa                    

201 (6)

751201 cukiernik

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 3 RS

[nr: 2, 10, 19, 24, 29, 31]

Godz.12:00             KUCHARZ HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                    

212 (6)

512001 Kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

3 RG [nr: 3, 5, 11, 25]

3 RS [nr: 26, 32]

213 (6)

512001 Kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

3 RS [nr: 1, 3, 7, 10, 11, 13]

Godz.12:30             CUKIERNIK SPC.01 – 150 min

Sala

Klasa                    

201 (1)

751201 cukiernik

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

3 RG [nr: 6]

Godz. 16.00            KUCHARZ HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                    

212 (5)

512001 Kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 RG

[nr: 17, 18, 20, 22, 26]

213 (6)

 512001 Kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 RS

[nr: 9, 12, 14, 18, 19, 20]

Egzamin zawodowy - Część praktyczna „w” 8.06.2022 (środa)

Godz.8:00                CUKIERNIK SPC.01 – 150 min

Sala

Klasa                    

201 (1)

751201 cukiernik

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 3 RG [nr 9]

213 (4)

751201 cukiernik

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

3 RS [nr: 16, 17, 22, 24]

Godz.8:00                KUCHARZ HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                    

212 (6)

512001 Kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

3 RG [nr: 28, 32]

3 RS [nr: 21, 23, 29, 30]

Godz.12:30             CUKIERNIK SPC.01 – 150 min

Sala

Klasa                    

201 (6)

751201 cukiernik

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 3 RS

[nr: 2, 4, 5, 6, 8, 15]

212 (5)

751201 cukiernik

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 3 RG

[nr: 13, 14, 23, 27, 30]

213 (6)

751201 cukiernik

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

3 RS [25, 27, 28, 31]

3 RG [4, 12]

Egzamin zawodowy - Część praktyczna „w” 7.06.2022 (wtorek)

czas trwania – 180 minut + [30 min]

Godz.8.00

Sala

Klasa

114 (5)

311941 Technik przemysłu mody

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 3 ES          [nr: 6-10]

Godz. 12.30

Sala

Klasa

114 (5)

311941 Technik przemysłu mody

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 3 ES          [nr: 1 – 5]

Egzamin zawodowy - Część praktyczna „w”  8.06.2022

czas trwania – 180 minut + [30 min]

Godz.8.00

Sala

Klasa

114 (5)

311941 Technik przemysłu mody

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

3 ES       [nr: 16 – 19]

3 GG      [nr 10]

Godz. 12.30

Sala

         Klasa

114 (5)

311941 Technik przemysłu mody

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 3 ES          [nr: 11- 15]

 


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Część praktyczna  20.06.2022 godz. 1300  (poniedziałek)

czas trwania – 150 minut [+30 minut]

Lp.

Sala

L. ucz

Klasy

1

016

35

513102 Technik usług kelnerskich

TG.11 – Organizacja usług gastronomicznych 4 BT

[1]

422402 Technik hotelarstwa

TG.13 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – 4 FT [11]

422104 Technik organizacji turystyki

TG.15 – prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 4 GT [3]

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.16 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych [20]

2

003

 

1

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.16 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

3

001

7

 

311941 Technik przemysłu mody

AU.42 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych – 4 ET    120 min

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Część pisemna 21.06.2022 godz. 1000 (wtorek)

czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

Sala

L. ucz

Klasy

1

001

 

3

311941 Technik przemysłu mody

AU.14 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych – 4 ET

2

003

 

1

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Część pisemna 21.06.2022 godz. 1200 (wtorek)

czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

Sala

L. ucz

Klasy

1

002

7

311941 Technik przemysłu mody

AU.42 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych – 4 ET [1]

422104 technik organizacji turystycznej

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 4 GT [1]

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych TG.16 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych [5]

Egzamin zawodowy - Część praktyczna „w” 22.06.2022 godz. 900 (środa)

czas trwania – 180 minut + [30 min]

Sala

Klasa

114 (1)

311941 Technik przemysłu mody

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 4 ET


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 29 kwietnia 2022 r.  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji czerwiec-lipiec 2022

Formuła 2017 – klasy CZWARTE + absolwenci z poprzednich lat

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022    r.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Oznaczenie kwalifikacji i nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 29 kwietnia 2022 r.  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Oznaczenie kwalifikacji i nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

HGT.03

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.07

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2022

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.