Menu

E-dziennik

Partnerzy

  
  

    

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Szczęśliwy numerek

16.10.2017 - 20.10.2017 

Poniedziałek   15   20
Wtorek   22   31
Środa   04   10
Czwartek   03   08
Piątek   16   28

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu