Menu

Zapytanie ofertowe - transport II grup na lotnisko, Rzeszów - Kraków i Kraków - Rzeszów

 Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa
  4. Klauzula informacyjna RODO

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Umowa

4. Klauzula informacyjna RODO

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu