Menu

Sukcesywna dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie


 Projekt umowy


Formularz ofertowy


Oferta

Plik do pobrania

 


Klauzula informacyjna RODO

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu