Menu

Koła zainteresowań

 • Teatr Megakreacji
 • Koło Poszukiwaczy Informacji
 • KSM
 • Caritas
 • Koło Odrodzenie
 • Klub Unii Europejskiej
 • Szkolne Biuro Karier
 • Szkolne Koło Żywieniowe
 • Koło kelnerów - sommelierów
 • Szkolna Akademia Smaku
 • Koło Odzieżowe z Elementami Stylizacji
 • Koło fotograficzno - turystyczne

W ramach programu PO WER oraz Erasmus+ nasza Szkoła współpracuje ze szkołami w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Słowacji i Ukrainie organizując wymianę młodzieży oraz konferencje i szkolenia.

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu