Menu

Zwrot książek do biblioteki

Uwaga - Drodzy Uczniowie klas czwartych
Prosimy o zwrot książek do biblioteki szkolnej.  Możliwość zwrotu będzie w dniach 20 kwietnia (poniedziałek) i 24 (piątek) w godzinach od 8 do 14.

Książki można wysłać również pocztą na adres szkoły:
Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
ul. Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów

W najbliższym czasie

Wakacje! cool

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu