Menu

Uwaga - Drodzy Uczniowie, mieszkańcy internatu

  1. Uczniowie klas czwartych proszeni są o odbieranie rzeczy pozostawionych w internacie po telefonicznym uzgodnieniu terminu - nr telefonu 17 748 35 00/ w godz. 7.00-15.00 / do dnia 20.04.2020 r.
    Pozostałe szczegóły odbioru rzeczy proszę uzgadniać z kierownikiem internatu.
  2. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich proszeni są o odbieranie rzeczy pozostawionych w internacie po telefonicznym uzgodnieniu terminu - nr telefonu 17 748 35 00 /w godz. 7.00-15.00/ do dnia 24.04.2020 r.
    Pozostałe szczegóły odbioru rzeczy proszę uzgadniać z kierownikiem internatu

W najbliższym czasie

Wakacje! cool

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu