Menu

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawód: 343404 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny kierunek dla osób dbających o zdrowy tryb życia i lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy.

Kto powinien wybrać ten kierunek?
Kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które:

 • zainteresowane są pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i zagranicą
 • są kreatywne i pomysłowe,
 • mają zmysł artystyczno - estetyczny
 • cenią zdrową kuchnię
 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu
 • chcą awansować i rozwijać się
 • lubią pracować w zespole

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania receptur gastronomicznych
 • układania i oceny jadłospisów
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw
 • przechowywania i utrwalania żywności

Jakie dodatkowe umiejętności uczeń może zdobyć w szkole?
Szkoła organizuje:

 • kursy, np. kurs barmański, baristy, carvingu, cukierniczy,
 • pokazy: np. kuchni molekularnej,
 • konkursy "pod okiem" mistrzów kulinarnych: Roberta Sowy, Carlosa Gonzales – Tajera,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pracę w ramach patronatu klas.

Dzięki temu nauczysz się: łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowych technik kulinarnych, nowatorskiego serwowania potraw i aranżacji stołów, poznasz tajniki food design'u w sztuce kulinarnej.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • TG.07. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się w połowie klasy trzeciej
 • TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 4 tygodniową  praktykę zawodową.

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:

 • zajęcia dla uczniów w ramach Studia kulinarnego i Szkolnej Akademii Smaku,
 • zajęcia w kółku barmańskim,
 • zajęcia w szkolnym teatrze Megakreacji,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Ukraina, Słowacja.

Jakie przedmioty rozszerzone?

 • biologia, matematyka

Zaplecze dydaktyczne szkoły?

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie technologii gastronomicznej,
 • nowocześnie wyposażone pracownie obsługi konsumenta,
 • pracownie komputerowe.

Kształcenie praktyczne w szkolnych warsztatach gastronomicznych w rzeczywistych warunkach produkcyjnych – jedyna szkoła w okolicy!!, gdzie pod opieką nauczyciela wykonywać będziesz potrawy dla klientów z zewnątrz, oraz inne prowadzone w renomowanych zakładach gastronomicznych, podobnie jak miesięczne praktyki zawodowe. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony technik żywienia i usług gastronomicznych?
Technik żywienia i usług gastronomicznych pracuje jako:

 • koordynator ślubny
 • szef kuchni
 • manager zakładu gastronomicznego
 • organizator imprez okolicznościowych
 • mistrz sztuki kulinarnej
 • pracownik firmy cateringowej
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii na różnych uczelniach: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka – Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Dietetyka – Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Bezpieczeństwo żywności, Organizacja i Zarządzanie w Politechnice Rzeszowskiej, Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu