Menu

Krawiec

Krawiec 753105

Krawiec to zawód przyszłości. Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku, gdzie przeżyjesz przygodę przygotowując własną kolekcję ubiorów czy organizując sesję zdjęciową. Nauczysz się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć. A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych. Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży.

Kto powinien wybrać ten zawód?
Zawód krawca powinny wybrać osoby, które:

 • zainteresowane są pracą w renomowanych zakładach krawieckich w Polsce i za granicą
 • lubią pracę z ludźmi
 • cenią różnorodność i wyzwania
 • chcą awansować i  rozwijać się
 • są ciekawe świata

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie krawiec?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • projektowania i stylizacji ubiorów
 • doboru tkanin i dodatków uwzględniając właściwości użytkowe oraz przeznaczenie wyrobu
 • wykonywania modeli wyrobów odzieżowych
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • konstrukcji i modelowania form odzieży
 • opracowania dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • tworzenia własnych kolekcji
 • prezentacji podczas pokazów mody organizowanych przez szkołę

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik  przemysłu mody?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - egzamin na koniec klasy trzeciej

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:

 • zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego koła stylizacji i projektowania,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pokazy kolekcji odzieżowych uczniów,
 • zajęcia w szkolnym teatrze Megakreacji,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Ukraina, Słowacja.

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie odzieżowe
 • pracownie komputerowe
 • kształcenie praktyczne w renomowanych zakładach odzieżowych

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie krawiec?
Krawiec pracuje jako:

 • projektant i krawiec
 • organizator pokazów

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Tak. W Branżowej Szkole II Stopnia.

Elektroniczny punkt naboru

Szkolny punkt naboru

Dokumenty możesz złożyć przy wejściu do szkoły od ul. Spytka Ligęzy.

Pliki do pobrania
Pomoc

Poczta punktu naboru
nabor@zsgrzeszow.pl

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu