Menu

Oferta edukacyjna

Technikum (czteroletnie) - na podbudowie gimnazjum

  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik hotelarstwa
  • technik organizacji turystyki
  • technik przemysłu mody
  • technik usług kelnerskich

Szkoła Branżowa I stopnia (trzyletnia) - na podbudowie gimnazjum

  • kucharz
  • cukiernik
  • krawiec

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu