Menu

Technikum (czteroletnie) - na podbudowie gimnazjum

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • technik przemysłu mody
 • technik usług kelnerskich

Szkoła Branżowa I stopnia (trzyletnia) - na podbudowie gimnazjum

 • kucharz
 • cukiernik
 • krawiec

Zawód: 343404 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny kierunek dla osób dbających o zdrowy tryb życia i lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy.

Kto powinien wybrać ten kierunek?
Kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które:

 • zainteresowane są pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą
 • są kreatywne i pomysłowe,
 • mają zmysł artystyczno - estetyczny
 • cenią zdrową kuchnię
 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu
 • chcą awansować i rozwijać się
 • lubią pracować w zespole

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania receptur gastronomicznych
 • układania i oceny jadłospisów
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw
 • przechowywania i utrwalania żywności

Jakie dodatkowe umiejętności uczeń może zdobyć w szkole?
Szkoła organizuje:

 • kursy, np. kurs barmański, baristy, carvingu, cukierniczy,
 • pokazy: np. kuchni molekularnej,
 • konkursy "pod okiem" mistrzów kulinarnych,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pracę w ramach patronatu klas.

Dzięki temu nauczysz się: łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowych technik kulinarnych, nowatorskiego serwowania potraw i aranżacji stołów, poznasz tajniki food design'u w sztuce kulinarnej.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • TG.07. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się w połowie klasy trzeciej
 • TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 4 tygodniową  praktykę zawodową.

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:

 • zajęcia dla uczniów w ramach Studia kulinarnego i Szkolnej Akademii Smaku,
 • zajęcia w kółku barmańskim,
 • zajęcia w szkolnym teatrze Megakreacji,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Ukraina, Słowacja.

Jakie przedmioty rozszerzone?

 • biologia, matematyka

Zaplecze dydaktyczne szkoły?

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie technologii gastronomicznej,
 • nowocześnie wyposażone pracownie obsługi konsumenta,
 • pracownie komputerowe.

Kształcenie praktyczne w szkolnych warsztatach gastronomicznych w rzeczywistych warunkach produkcyjnych – jedyna szkoła w okolicy!!, gdzie pod opieką nauczyciela wykonywać będziesz potrawy dla klientów z zewnątrz, oraz inne prowadzone w renomowanych zakładach gastronomicznych, podobnie jak miesięczne praktyki zawodowe. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony technik żywienia i usług gastronomicznych?
Technik żywienia i usług gastronomicznych pracuje jako:

 • koordynator ślubny
 • szef kuchni
 • manager zakładu gastronomicznego
 • organizator imprez okolicznościowych
 • mistrz sztuki kulinarnej
 • pracownik firmy cateringowej
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii na różnych uczelniach: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka – Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Dietetyka – Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Bezpieczeństwo żywności, Organizacja i Zarządzanie w Politechnice Rzeszowskiej, Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.

Zawód: 422402 

Jeżeli marzyłeś o karierze w branży hotelarskiej - zrealizuj swój cel! My Ci to umożliwimy poprzez zdobywanie doświadczenia i umiejętności potrzebnych do pracy w branży hotelarsko - turystycznej. Nauczymy Cię jak planować, organizować, koordynować i wykonywać usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim oraz jak w ich trakcie spełniać oczekiwania klienta. Dowiesz się jak przyjąć gości w obiekcie, kompleksowo ich obsłużyć w trakcie pobytu, wykwaterować z obiektu oraz rozliczyć koszty pobytu gości i przyjąć należność. Przygotujemy Cię do obsługi gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP czy gości niepełnosprawnych. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz wiedział jak fachowo organizować usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno - sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie oraz prowadzić korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich i obsługiwać sprzęt biurowy, korzystać z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żaden hotelowy i turystyczny problem nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania. 

Kto powinien wybrać ten zawód?
Zawód technik hotelarstwa powinny wybrać osoby, które:

 • zainteresowane są pracą w renomowanych hotelach w Polsce i za granicą
 • lubią pracę z ludźmi
 • cenią różnorodność i wyzwania
 • chcą awansować i  rozwijać się
 • są ciekawe świata

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik hotelarstwa?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • promocji oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • obsługi gości w recepcji hotelu
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • udzielania informacji turystycznej
 • rozliczania kosztów pobytu w hotelu
 • przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • TG. 12. Planowanie i realizacja usług w recepcji - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy drugiej
 • TG. 13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie -uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach.

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:

 • zajęcia dla uczniów w ramach Studia kulinarnego
 • zajęcia w kółku barmańskim,
 • zajęcia w szkolnym teatrze Megakreacji,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Ukraina, Słowacja.

Jakie przedmioty rozszerzone?

 • geografia, język angielski 

Zaplecze dydaktyczne szkoły?

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie hotelarskie,
 • nowocześnie wyposażone pracownie obsługi konsumenta,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych hotelach i zakładach gastronomicznych.

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie technika hotelarstwa?
Technik hotelarstwa pracuje jako:

 • recepcjonista
 • kelner
 • barman
 • pracownik służby pięter
 • pracownik służby parterowej
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej
 • pracownik stowarzyszeń i organizacji hotelarskich i turystycznych

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:  Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Rzeszowski, Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Turystyka, Organizacja i Zarządzanie w Politechnice Rzeszowskiej, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.

Zawód: 422104

Jeśli jesteś pasjonatem podróżowania i uwielbiasz odkrywać nowe miejsca, to najwyższy czas zając się tym zawodowo i profesjonalnie. Nauczymy Cię jak przygotować wycieczki i jak w ich trakcie spełnić wszystkie oczekiwania klienta. Dowiesz się jak analizować rynek usług turystycznych i jak przygotować atrakcyjną ofertę. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz wiedział jak fachowo udzielić informacji dotyczącej warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej, o programie i jakości usług. Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żadne turystyczne pytanie nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania.

Kierunek pozwala zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Szkoła gwarantuje praktykę zawodową w biurach podróży w mieście i regionie. Dane statystyczne wskazują, że zawód ten cieszy się zapotrzebowaniem rynku pracy. Przygotowuje także do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?
Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego. Absolwenci kierunku technik obsługi turystycznej mają szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych.

Kto powinien wybrać ten kierunek?
Kierunek technik organizacji turystyki powinny wybrać osoby, które:

 • kochają podróże
 • chcą poznać nowych, ciekawych ludzi
 • są komunikatywne, operatywne i przedsiębiorcze
 • posiadają  umiejętność podejmowania inicjatyw
 • posiadają  umiejętności organizacyjne i  negocjacyjne

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
 • prowadzenia informacji turystycznej
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych
 • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń technikum organizacji turystyki?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

 • HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych biurach podróży

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:

 • zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego Stowarzyszenia Obieżyświat,
 • zajęcia pozalekcyjne w kołach poszerzających umiejętności: barmańskim, kulinarnych,
 • zajęcia w szkolnym teatrze mega kreacji,
 • spotkania z podróżnikami,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Ukraina, Słowacja.

Jakie przedmioty rozszerzone?

 • geografia, język angielski

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych biurach podróży, jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent z tytułem technik organizacji turystyki?
Technik obsługi turystycznej może pracować jako:

 • specjalista do spraw turystyki
 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej
 • organizator  imprez
 • organizator kongresów i konferencji
 • rezydent biura podróży
 • animator czasu wolnego
 • pracownik informacji turystycznej

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, agroturystyka i hotelarstwo, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka historyczna, turystyka międzynarodowa  lub innych, np. Turystyka i rekreacja - Uniwersytet Rzeszowski, Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Turystyka, Organizacja i Zarządzanie w Politechnice Rzeszowskiej, Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Zawód: 311941

Technik przemysłu mody to zawód przyszłości. Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku, gdzie przeżyjesz przygodę przygotowując własną kolekcję ubiorów czy organizując sesję zdjęciową. Spróbujesz swoich sił na pokazach mody, zobaczysz jak pracują profesjonalni projektanci biorąc udział w konkursach dla młodych projektantów. Zaczniesz patrzeć na modę okiem specjalisty. Nauczysz się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć. A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych. Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog.

Kto powinien wybrać ten zawód?
Zawód technik przemysłu mody powinny wybrać osoby, które:

 • zainteresowane są pracą w renomowanych zakładach odzieżowych w Polsce i za granicą
 • lubią pracę z ludźmi
 • cenią różnorodność i wyzwania
 • chcą awansować i  rozwijać się
 • są ciekawe świata

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik  przemysłu mody?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • projektowania i stylizacji ubiorów
 • doboru tkanin i dodatków uwzględniając właściwości użytkowe oraz przeznaczenie wyrobu
 • wykonywania modeli wyrobów odzieżowych
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • konstrukcji i modelowania form odzieży
 • opracowania dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • projektowania procesu produkcyjnego
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody
 • obsługi programów komputerowych dotyczących projektowania i przygotowania procesu produkcyjnego
 • tworzenia własnych kolekcji
 • rozpoznawania instrumentów promocji stosowanych na rynku mody
 • prezentacji podczas pokazów mody organizowanych przez szkołę
 • rozpoznawania potrzeby grup docelowych klientów
 • organizacji pokazów kolekcji wyrobów odzieżowych
 • organizacji działań związane z kontraktacją kolekcji wyrobów odzieżowych

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik  przemysłu mody?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy drugiej
 • AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych -uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 4 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych zakładach odzieżowych.

Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:

 • zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego koła stylizacji i projektowania,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pokazy kolekcji odzieżowych uczniów,
 • zajęcia w szkolnym teatrze Megakreacji,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Ukraina, Słowacja.

Jakie przedmioty rozszerzone?

 • geografia, język angielski

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie odzieżowe
 • pracownie komputerowe
 • kształcenie praktyczne w renomowanych zakładach odzieżowych

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie technik  przemysłu mody?
Technik przemysłu mody pracuje jako:

 • stylista odzieży
 • projektant i krawiec
 • przedstawiciel zakładu do kontraktacji wyrobów odzieżowych
 • organizator pokazów
 • koordynator ślubny
 • manager zakładu odzieżowego

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: technologii odzieżowych i wzornictwa lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Bielska Szkoła Tekstylna.

Zawód: 513102

Kelner - "arystokrata" wśród gastronomów. W ostatnich latach w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój branży hotelarskiej i gastronomicznej, co przekłada się na szerokie możliwości zatrudnienia kelnerów. Od Bałtyku aż po Tatry brakuje profesjonalnych kelnerów. Deficyt w branży kelnerskiej trwa od kilkunastu lat. Dlatego też płace w tym zawodzie rosną. Kelner może dodatkowo zdobyć zawód baristy, barmana lub sommeliera, uzupełniając wiedzę i kształcąc umiejętności na kursach. Praca w zawodzie kelner daje możliwość szybkiego awansu w hierarchii zawodowej. Kelner pracuje w ciągłym kontakcie z ludźmi, poznaje zwyczaje i kulturę różnych narodów, pogłębia umiejętności językowe. Fachowa obsługa ma ogromny wpływ na renomę zakładu gastronomicznego, dlatego też właściciele restauracji wciąż poszukują profesjonalnych kelnerów.

Kto powinien wybrać ten zawód?
Zawód kelnera powinny wybrać osoby, które:

 • zainteresowane są pracą w renomowanych restauracjach i hotelach w Polsce i za granicą
 • lubią pracę z ludźmi
 • cenią różnorodność i wyzwania
 • chcą awansować i  rozwijać się
 • są ciekawe świata

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik usług kelnerskich?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • promocji oraz sprzedaży usług
 • obsługi konsumenta
 • planowania i sporządzania karty menu
 • rezerwacji usług gastronomicznych
 • udzielania informacji gastronomicznej
 • rozliczania kosztów zamówienia
 • przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik usług kelnerskich?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
 • HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

Uczeń odbywa również praktykę zawodową w renomowanych restauracjach i hotelach.

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:

 • zajęcia dla uczniów w ramach Studia kulinarnego,
 • zajęcia w kółku barmańskim,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • obsługi prestiżowych przyjęć okolicznościowych na rzecz środowiska,
 • zajęcia w szkolnym teatrze Megakreacji,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Ukraina, Słowacja.

Jakie przedmioty rozszerzone?

 • biologia, język angielski 

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie technologiczne gastronomiczne,
 • nowocześnie wyposażone pracownie obsługi konsumenta,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych hotelach i zakładach gastronomicznych. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie technik usług kelnerskich?

Absolwenci tego kierunku potrafią  przygotować salę do obsługi konsumentów, nakrywać  i dekorować stoły, serwować zamówione potrawy i napoje oraz udzielać porad w zakresie ich doboru. Profesjonalnie obsługują  różne przyjęcia, kongresy, targi, bankiety, spotkania, konferencje. Są odpowiedzialni za odpowiednie przyjęcie gości, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym, są „żywą reklamą” zakładu gastronomicznego.

Technik usług kelnerskich pracuje jako:

 • kelner
 • szef obsługi kelnerskiej
 • barman
 • organizator usług cateringowych
 • koordynator ślubny
 • manager zakładu gastronomicznego
 • organizator imprez okolicznościowych

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Bezpieczeństwo żywności, Organizacja i Zarządzanie w Politechnice Rzeszowskiej, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Rzeszowski, Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów.

Zawód: 512001

"Kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką" - nigdy nie powstaną dwa identyczne obrazy ani.... potrawy. Niezwykle ważna dla zawodu kucharza jest dobra organizacja pracy, wrażliwość smakowa, wyobraźnia oraz zmysł artystyczno- estetyczny. Dzięki tym cechom każda stworzona potrawa, deser czy napój staje się dziełem sztuki zarówno dla oczu jak i dla podniebienia. Zadania zawodowe wykonywane przez kucharza  to wszystkie czynności związane z przygotowywaniem potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Wiedza zdobyta w szkole jest istotna, lecz najważniejsza jest praktyka zdobyta w pracy w warsztatach szkolnych w naszej szkole.

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania receptur gastronomicznych
 • układania i oceny jadłospisów
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw
 • przechowywania i utrwalania żywności

Jakie dodatkowe umiejętności uczeń może zdobyć w szkole?
Szkoła organizuje:

 • kursy, np. kurs barmański, baristy, carvingu, cukierniczy,
 • pokazy: np. kuchni molekularnej,
 • konkursy "pod okiem" mistrzów kulinarnych,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pracę w ramach patronatu klas.

Dzięki temu nauczysz się: łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowych technik kulinarnych, nowatorskiego serwowania potraw i aranżacji stołów, poznasz tajniki food design'u w sztuce kulinarnej.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:

 • zajęcia dla uczniów w ramach Studia kulinarnego,
 • zajęcia w kółku barmańskim,
 • zajęcia w szkolnym teatrze Megakreacji,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Ukraina, Słowacja.

Możliwości zatrudnienia:

 • wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły,
 • przedszkola, internaty,
 • stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
 • restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Zajęcia praktyczne  w klasie I jeden dzień w tygodniu w klasie II dwa dni w tygodniu, w klasie trzeciej dwa dni w tygodniu organizuje szkoła we własnych warsztatach szkolnych, stołówce szkolnej lub w restauracjach pod kierunkiem  nauczyciela.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu kucharz z kwalifikacji:  T.6. Sporządzanie potraw i napojów jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły. Na wniosek absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej. Absolwenci szkoły branżowej mogą kontynuować naukę:

 • w branżowej szkole II stopnia.
 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaczynając od II klasy.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia absolwent może uzyskać tytuł technika technologii żywienia i usług gastronomicznych po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Zawód: 751201

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju słodkości. Dobry cukiernik umie również realizować swoje własne pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych z wyobraźnią. Ważne są zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu  wyrobów. Zarobki cukiernika uzależnione są od liczby zleceń, jakie otrzymuje i rangi zakładu, w którym pracuje.  

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Miejsce odbywania zajęć praktycznych:  Cukiernia „ Niebo w gębie” – jeden dzień w tygodniu w klasie I i dwa dni w tygodniu w klasie II i III.

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie cukiernik?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych
 • stosowania receptur cukierniczych
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń
 • przechowywania i utrwalania żywności

Jakie dodatkowe umiejętności uczeń może zdobyć w szkole?
Szkoła organizuje:

 • kursy, np. kurs barmański, baristy, carvingu, cukierniczy,
 • pokazy: np. kuchni molekularnej,
 • konkursy "pod okiem" mistrzów kulinarnych,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pracę w ramach patronatu klas.

Dzięki temu nauczysz się: łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowych technik cukierniczych, nowatorskiego dekorowania, poznasz tajniki czekolady i marcepanu,

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:  TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych   

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:

 • zajęcia dla uczniów w ramach Studia kulinarnego,
 • zajęcia w kółku barmańskim,
 • zajęcia w szkolnym teatrze mega kreacji,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Ukraina, Słowacja
 • biologia, matematyka
 • Zaplecze dydaktyczne szkoły
 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie technologii gastronomicznej,
 • nowocześnie wyposażone pracownie obsługi konsumenta,
 • pracownie komputerowe.

Kształcenie praktyczne w szkolnych warsztatach gastronomicznych, w rzeczywistych warunkach produkcyjnych – jedyna szkoła w okolicy!. Pod opieką nauczyciela wykonywać będziesz potrawy dla klientów z zewnątrz, oraz inne prowadzone w renomowanych zakładach gastronomicznych. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych. Cukiernicy znajdą zatrudnienie w cukierniach, hotelach, punktach gastronomicznych. Najlepsi z powodzeniem odnajdą się na rynku krajowym, czerpiąc dużą satysfakcję z wykonywanego zawodu.     

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu cukiernik  z kwalifikacji  TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły. Na wniosek Absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują  kraje Unii Europejskiej.

Absolwenci szkoły branżowej mogą kontynuować naukę:

 • w branżowej szkole II stopnia.
 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaczynając od II klasy.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia absolwent może uzyskać tytuł technika technologii żywienia i usług gastronomicznych po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje: TG16 „ Organizacja żywienia i  usług gastronomicznych”.

 

Zawód 753105

Krawiec to zawód przyszłości. Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku, gdzie przeżyjesz przygodę przygotowując własną kolekcję ubiorów czy organizując sesję zdjęciową. Nauczysz się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć. A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych. Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży.

Kto powinien wybrać ten zawód?
Zawód krawca powinny wybrać osoby, które:

 • zainteresowane są pracą w renomowanych zakładach odzieżowych w Polsce i za granicą
 • lubią pracę z ludźmi
 • cenią różnorodność i wyzwania
 • chcą awansować i  rozwijać się
 • są ciekawe świata

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie krawiec?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • projektowania i stylizacji ubiorów
 • doboru tkanin i dodatków uwzględniając właściwości użytkowe oraz przeznaczenie wyrobu
 • wykonywania modeli wyrobów odzieżowych
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • konstrukcji i modelowania form odzieży
 • opracowania dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • tworzenia własnych kolekcji
 • prezentacji podczas pokazów mody organizowanych przez szkołę

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik  przemysłu mody?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:

 • zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego koła stylizacji i projektowania,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pokazy kolekcji odzieżowych uczniów,
 • zajęcia w szkolnym teatrze Megakreacji,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Ukraina, Słowacja.

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie odzieżowe
 • pracownie komputerowe
 • kształcenie praktyczne w renomowanych zakładach odzieżowych

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie krawiec?
Krawiec pracuje jako:

 • projektant i krawiec
 • organizator pokazów

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Tak. W Branżowej Szkole II Stopnia 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu