Menu

Cukiernik

Zawód: 751201

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju słodkości. Dobry cukiernik umie również realizować swoje własne pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych z wyobraźnią. Ważne są zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu  wyrobów. Zarobki cukiernika uzależnione są od liczby zleceń, jakie otrzymuje i rangi zakładu, w którym pracuje.  

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Miejsce odbywania zajęć praktycznych:  Cukiernia PSS Społem – jeden dzień w tygodniu w klasie I i dwa dni w tygodniu w klasie II i III.

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie cukiernik?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych
 • stosowania receptur cukierniczych
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń
 • przechowywania i utrwalania żywności

Jakie dodatkowe umiejętności uczeń może zdobyć w szkole?
Szkoła organizuje:

 • kursy, np. kurs barmański, baristy, carvingu, cukierniczy,
 • pokazy: np. kuchni molekularnej,
 • konkursy "pod okiem" mistrzów kulinarnych: Roberta Sowy, Carlosa Gonzales – Tejera,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pracę w ramach patronatu klas.

Dzięki temu nauczysz się: łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowych technik cukierniczych, nowatorskiego dekorowania, poznasz tajniki czekolady i marcepanu,

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:  TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych   

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:

 • zajęcia dla uczniów w ramach Studia kulinarnego i Szkolnej Akademii Smaku,
 • zajęcia w kółku barmańskim,
 • zajęcia w szkolnym teatrze mega kreacji,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: Niemcy, Ukraina, Słowacja
 • biologia, matematyka
 • Zaplecze dydaktyczne szkoły
 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie technologii gastronomicznej,
 • nowocześnie wyposażone pracownie obsługi konsumenta,
 • pracownie komputerowe.

Kształcenie praktyczne w szkolnych warsztatach gastronomicznych, w rzeczywistych warunkach produkcyjnych – jedyna szkoła w okolicy!. Pod opieką nauczyciela wykonywać będziesz potrawy dla klientów z zewnątrz, oraz inne prowadzone w renomowanych zakładach gastronomicznych. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych. Cukiernicy znajdą zatrudnienie w cukierniach, hotelach, punktach gastronomicznych. Najlepsi z powodzeniem odnajdą się na rynku krajowym, czerpiąc dużą satysfakcję z wykonywanego zawodu.     

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu cukiernik  z kwalifikacji  TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły. Na wniosek Absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują  kraje Unii Europejskiej.

Absolwenci szkoły branżowej mogą kontynuować naukę:

 • w branżowej szkole II stopnia.
 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaczynając od II klasy.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia absolwent może uzyskać tytuł technika technologii żywienia i usług gastronomicznych po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje: TG16 „ Organizacja żywienia i  usług gastronomicznych”.

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu