Menu

Rejestr zbiorów danych osobowych

 

Rejestr zbiorów danych osobowych w Zespole Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie

Na podstawie art. 5 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie informuje, że rejestr zbiorów danych osobowych Zespołu Szkół jest prowadzony w postaci papierowej.

Administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 w Rzeszowie.

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu