Menu

Promocja zdrowia

 

Działania w ramach  SZKOŁY PROMUJACEJ ZDROWIE

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy działania „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Chcemy w sposób świadomy i wszechstronny wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska. Chcemy wychować ucznia świadomego, który stanie się w przyszłości obywatelem dbającym o potrzeby innych, aktywnie włączającym się w działania na rzecz poprawy jakości i stylu życia. Chcemy, aby nasi uczniowie nauczyli się dbać o siebie i swoje środowisko oraz potrafili ciekawie spędzać czas wolny w zgodzie z przyrodą.

PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE w ZSG nr 2 w ramach profilaktyki zdrowia w roku szkolnym 2020/2021.

 1. ARS, czyli jak dbać o miłość?” – profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Program realizowali pedagodzy szkolni, uczestniczyło w nim około 150 uczniów klas trzecich. Na zajęciach skupiano się na omawianiu wartości ważnych dla młodzieży, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, wpływie nadużywania środków odurzających na powstawanie wad płodu, poronienia, zespół FAS. Młodzież poznała niekorzystne następstwa zdrowotne, prokreacyjne i społeczne związane z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych i to było celem realizacji programu.
 2. „Znamię! Znam je?” – program profilaktyczno-edukacyjny poruszający problematykę chorób skóry i najgroźniejszej z nich – czerniaka. Na lekcjach biologii uczniowie dowiedzieli się kto jest w grupie ryzyka, jak odróżnić zwykłe znamię od czerniaka oraz poznali  zasady ochrony przed tym nowotworem. Zdobyta wiedza zainspirowała uczniów do wykonania plakatów poświęconych tej tematyce. Nabyta wiedza pozwoli uczniom zwracać uwagę na opalanie się, pojawiające się zmiany na skórze i szybszą kontrolę znamion u lekarza. Uczestniczyło 70 uczniów
 3. Program Profilaktyki Antyalkoholowej celem programu jest promocja zdrowia, dostarczenie informacji na temat szkodliwości picia alkoholu i zagrożeniach wynikających z choroby alkoholowej, wspomaganie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, likwidowanie czynników, które blokują zdrowy styl życia, motywowanie młodzieży do aktywności fizycznej w różnych formach wykluczających używanie środków odurzających, picie alkoholu.
 4. Program w zakresie profilaktyki czerniaka.
 5. Program ”Podstępne WZW” ma na celu zwiększenie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C.
 6. Program poświęcony profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy.
 7. „Wybierz życie – pierwszy krok” Program dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze)
 8. Program realizowany przez higienistkę szkolną „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowania i stylów życie korzystnych dla zdrowia psychicznego

W klasach pierwszych:

 1. Moduł: „Profilaktyka uzależnień- wpływ uzależnień na zdrowie człowieka”-
 2. Moduł: „Zdrowe odżywianie kształtuje umysł i ciało”

W klasach starszych:

 1. Moduł „Profilaktyka zdrowia psychicznego”
 2. Moduł „ Racjonalne odżywianie – Kapitał zdrowia na przyszłość” Temat: „Mój wygląd a prawidłowa dieta”

 


Szanowni Państwo Rodzice!

Rozpoczął się kolejny rok szkolny 2020/2021.

Przyjemnie jest popatrzeć na uśmiechnięte twarze naszej młodzieży. Życie szkoły toczy się dwutorowo. Pierwszy i najważniejszy to oczywiście lekcje. Drugi to konkursy zawodowe, praktyczne szkolenia zawodowe, konkursy przedmiotowe, rywalizacje sportowe, promocje szkoły w środowisku lokalnym, imprezy, kampanie edukacyjne, programy i projekty, wycieczki oraz zajęcia pozalekcyjne. Jesteśmy przekonani, że każdy z nas chciałby zobaczyć jak najwięcej sukcesów naszej młodzieży z ich zmagań i poczynań. Zwracam się więc z prośbą do Państwa, o zasponsorowanie konkretnego wydarzenia w trakcie trwania roku szkolnego 2020/2021.

Swoją gotowość do wsparcia szkoły prosimy zgłaszać na tych drukach, które po wypełnieniu prosimy przekazać wychowawcy klasy.

Z naszej strony możecie Państwo liczyć na relację z wydarzenia na stronie internetowej szkoły ze wskazaniem sponsora, dzięki któremu poszerzamy ofertę edukacyjną naszej placówki. Liczymy na zrozumienie naszych potrzeb i wsparcie Państwa dzieci. 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu