Menu

Informacja dla Rodziców uczniów klas I-III w sprawie konsultacji

Od 1 czerwca br. umożliwiamy uczniom uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.
Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Szkoła przyjmie uczniów w oparciu o zatwierdzony harmonogram i procedury. Konsultacje mają dla uczniów charakter dobrowolny. Rozumiem ostrożność Rodziców, w posyłaniu na konsultacje, gdyż to Wy ponosicie odpowiedzialność za zdrowie swoich dzieci. Dzieci pozostające w domach będą traktowane w sposób równoprawny. Utrzymany jest obowiązek realizowania podstawy programowej dla każdego ucznia, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Poniżej przedstawiam wytyczne MEN, GIS i MZ jakie musi spełnić szkoła przed rozpoczęciem zajęć. Proszę więc o deklarację tych rodziców dla których jest to konieczność. Dzieci mają zawsze możliwość dołączyć w następnym tygodniu do grupy uczęszczających dzieci. Szczegółowe informacje, regulamin i procedurę przekażę 26 maja na stronie dziennika elektronicznego. Zainteresowani Rodzice zostaną poinformowani o wymaganiach przez wychowawców.

Chcę podkreślić, że nadal będzie prowadzone zdalne nauczanie przez nauczycieli dla uczniów pozostających w domach. Utrzymany jest obowiązek realizowania podstawy programowej dla każdego ucznia. Wytyczne MEN, GIS i MZ jakie musi spełnić szkoła przed rozpoczęciem zajęć znajdują się tutajSzczegółowe informacje, harmonogram i procedurę przekażę za pomocą dziennika elektronicznego.

Z poważaniem Dyrektor szkoły
Irena Baran

Dziennik elektroniczny

Office 365

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 19.10.2020

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu