Menu

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Zdający zgłaszają się na godzinę przed egzaminem z dowodem tożsamości. Dokładny harmonogram, także dotyczący dni 14 i 15 stycznia oraz informację o przyborach znajdziesz w dziale Dla ucznia / Egzaminy, pomoce, terminy.

Czwartek 09. 01.2020– część praktyczna godz. 9.00
TG12 - sala 44 - 3FT, 3ET
T13 - sala 45 - 4FT
T14 - sala 45 - 3DT
Czwartek 09. 01.2020– część praktyczna godz. 13.00
A74 -sala 42- 4ET
Czwartek 09. 01.2020– część praktyczna godz. 13.00
T10 – sala 19 4FT kelner
T12- sala 64 – 4GT, sala 43 - 4GT, sala 50 - 4GT technik hotelarstwa
T14- sala23 - 4FT technik obsługi turystycznej
T15 - sala 40 - 4AT, sala 41- 4AT, sala 24 - 4BT, PP, sala 118 - 4CT, sala 107 - 4CT, sala 39 - 4DT, sala 22 - 4DT, sala 18 - 4ET technik żywienia
Piątek 10. 01.2020 – część pisemna godz.10.00
AU14 – sala 001, technik przemysłu mody 3ET
A71 – sala 001, 4ET
TG07 – 3AT sala 013 technik żywienia
TG07 – 3BT sala 014,
TG07 – 3CT sala 016,
TG07 – 3DTsala101,
T.04, T06 - sala103 cukiernik, kucharz/PP
T10 - sala 003 / kelner/PP
Piątek 10. 01.2020 – część pisemna godz 12.00
T10 – sala 19 – 4FT kelner
T12 – sala 64 - 4GT,43- 4GT technik hotelarstwa
T14 – sala 23 - 4FT technik obsługi turystycznej
T15 - sala 40 - 4AT, 41- 4AT, 24 - 4BT, 118 - 4CT, 107- 4CT, 44 - 4DT, 45 - 4DT, 18 - 4ET, A74 -sala 42- 4ET technik żywienia

Elektroniczny punkt naboru

Szkolny punkt naboru

Dokumenty możesz złożyć przy wejściu do szkoły od ul. Spytka Ligęzy.


W przypadku problemów
z logowaniem do Aplikacji Nabór,
puste podanie znajdziesz tutaj.


Poczta punktu naboru
nabor@zsgrzeszow.pl

W najbliższym czasie

Wakacje! cool

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 12.03.2020 

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu