Menu

2019 Rokiem Matematyki - wyniki konkursu matematycznego

W szkolnym konkursie matematycznym on-line na platformie quizizz.com wzięło udział 412 uczestników.

Finałowa piątka to uczniowie: Kłak Arleta, Karnecki Patryk, Wojnarski Oskar, Powroźnik Piotr, Prus Adrianna. Gratulujemy! Zapraszamy za rok.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

09.12.2019 - 13.12.2019

Poniedziałek  ... 16   05
Wtorek   21   03
Środa   18   15
Czwartek   27   33
Piątek   29   17

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu