Menu

Konferencja Idea Miast „Zawodowcy i amatorzy. Sport w dużym mieście”

W dniu 21 listopada 2019 roku uczniowie z klas technik żywienia i usług gastronomicznych i kelner pod opieką nauczycieli Pani Renaty Szajna, Pani Joanny Jandy, Pani Anastazji Porada przygotowali potrawy na catering oraz mieli okazję przećwiczyć obsługę przyjęcia w warunkach rzeczywistych dla uczestników Konferencji Idea Miast „Zawodowcy i amatorzy. Sport w dużym mieście”.

To wydarzenie, zorganizowała „Gazeta Wyborcza” w Rzeszowie wspólnie z partnerami: miastem Rzeszów oraz Politechniką Rzeszowską. Dziękujemy nauczycielom i uczniom za pracą na rzecz środowiska.

Zapraszamy do galerii.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

09.12.2019 - 13.12.2019

Poniedziałek  ... 16   05
Wtorek   21   03
Środa   18   15
Czwartek   27   33
Piątek   29   17

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu