Menu

Akcja „Szkoła do hymnu”

Nasza szkoła włączyła się do odśpiewania 4 - zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada 2019 roku o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli nasi uczniowie oraz nauczyciele. 11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. W tym dniu czciliśmy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyraziliśmy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju. Przed odśpiewaniem hymnu odbyła się audycja prowadzona przez nauczycieli i pracowników administracji, którzy na koniec życzyli uczniom, aby żyli następne 100 lat w Niepodległej.

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystko ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. Jan Paweł II

Ojczyzna to wolność
Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Czesław Miłosz

Ojczyzna to język
Gdy dokoła mówią językami, dźwięczy pośród nich jeden: nasz własny. Zagłębia się w myśli pokoleń i ziemię naszą opływa i staje się dachem domu, w którym jesteśmy razem. Zbigniew Herbert

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

09.12.2019 - 13.12.2019

Poniedziałek  ... 16   05
Wtorek   21   03
Środa   18   15
Czwartek   27   33
Piątek   29   17

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu