Menu

Kongres 590

W dniach 7-8 października 2019 r. nasi uczniowie pod opieką Pani Danuty Richert pracowali na stanowiskach „Smaczne bo Podkarpackie”, gdzie przygotowywali drobne przekąski dla uczestników IV Kongresu 590 w CWK Jasionka.

Zaangażowanie uczniów, wzorowa praca, postawa zawodowa wzbudziły uznanie gości.

Dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy do galerii.

W najbliższym czasie

18, 19 marca 2020
Rekolekcje Wielkopostne

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

24.02.2020 - 28.02.2020

Poniedziałek  ... 36   08
Wtorek   28   22
Środa   24   13
Czwartek   03   06
Piątek   21   27

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu