Menu

Konkursy

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie „ Najładniejszy Stół Okolicznościowy”.

Konkurs odbędzie się w dniach 10 - 11 grudnia 2019 roku, podczas trwania Szkolnego Festiwalu Stołów Wigilijnych. Zgłoszenia przyjmuje Pani D. Richert do 15 listopada 2019 r.


Zapraszamy do udziału w konkursie „Zachować dla przyszłości – II wojna światowa w Naszej pamięci”, organizowanym przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Plakat i regulamin tego konkursu znajdują się na stronach internetowych AP Rzeszów i IPN Oddział Rzeszów.

W najbliższym czasie

18, 19 marca 2020
Rekolekcje Wielkopostne

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

24.02.2020 - 28.02.2020

Poniedziałek  ... 36   08
Wtorek   28   22
Środa   24   13
Czwartek   03   06
Piątek   21   27

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu