Menu

Próbna ewakuacja

Dnia 25 września, na podstawie obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników Szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 11.08 po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do oznakowanych miejsc zbiórki do ewakuacji. W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi.

Po przeprowadzonej kontroli budynku przez pracowników straży pożarnej informacja o stanie ewakuacji przekazana została Pani Dyrektor szkoły, która odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

Próbna ewakuacja była nadzorowana przez Miejską Komendę Straży Pożarnej w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy!

W najbliższym czasie

18, 19 marca 2020
Rekolekcje Wielkopostne

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

24.02.2020 - 28.02.2020

Poniedziałek  ... 36   08
Wtorek   28   22
Środa   24   13
Czwartek   03   06
Piątek   21   27

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu