Menu

Anonimowa skrzynka. Przypominamy!

Anonimowa skrzynka na sygnały od rodziców już działa. Celem tej anonimowej skrzynki jest informowanie nauczycieli i dyrekcji szkoły o sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

Skrzynka znajduje się przy okienku portierni, przy wejściu głównym od ul. Spytka Ligęzy.

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

27.01.2020 - 31.01.2020

Poniedziałek  ... 36   30
Wtorek   29   04
Środa   39   15
Czwartek   10   21
Piątek   17   12

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu