Menu

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży realizowana we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu uzyskała dofinansowanie z MEN na realizację trzech kolejnych edycji Olimpiady.

Laureaci i finaliści Olimpiady, zgodnie z art. 44 z ustawy z dnia 7 września 1992 r., o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. W związku ze zbliżającym się terminem I etapu (w dn. 22. 10 2019 R Zawodów Szkolnych) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży, pragnę przypomnieć, iż 30. 09. 2019 upływa termin zgłaszania uczestników.

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

27.01.2020 - 31.01.2020

Poniedziałek  ... 36   30
Wtorek   29   04
Środa   39   15
Czwartek   10   21
Piątek   17   12

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu