Menu

Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone przez OKE Kraków 4 lipca 2019 r.

Zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 4 lipca 2019 br. (czwartek). Świadectwa będą wydawane w sali 118 w godzinach od 8.00 do 14.00.

W przypadku, gdy absolwent nie może odebrać świadectwa osobiście, może to zrobić rodzic, jeśli posiada pisemne pełnomocnictwo, czytelnie podpisane przez absolwenta i złożone w sekretariacie szkoły. Tożsamość osoby upoważnionej do odbioru świadectwa musi zostać potwierdzona na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem wydanego przez organy administracji państwowej.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

14.10.2019 - 18.10.2019

Poniedziałek  ... 23   12
Wtorek   27   08
Środa   17   13
Czwartek   34   10
Piątek   28   20

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu