Menu

Spotkanie z Rodzicami i kandydatami do naszej szkoły

Zapraszamy na pierwsze spotkanie kandydatów do Zespołu Szkół Gospodarczych w roku szkolnym 2019/20. Prosimy o obecność Rodziców kandydatów.

Spotkanie odbędzie się w szkolnej auli o godzinie 16.00, w dniu 5 lipca 2019 r.

Tematem spotkania są sprawy organizacyjne w roku szkolnym 2019/20. Serdecznie zapraszamy.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

14.10.2019 - 18.10.2019

Poniedziałek  ... 23   12
Wtorek   27   08
Środa   17   13
Czwartek   34   10
Piątek   28   20

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu