Menu

Egzamin poprawkowy maturalny w sierpniu 2019

Zgodnie z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,
  • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej,
  • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu i nie później niż 11 lipca 2019 r. (czwartek),
  • złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z ostateczna deklaracją. Oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego są dostępne w sekretariacie szkoły.

20 sierpnia 2019 r. o godz.9.00 odbędą się poprawki egzaminu maturalnego w części ustnej oraz pisemnej. Prosimy o zgłoszenie się godzinę przed egzaminem.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

14.10.2019 - 18.10.2019

Poniedziałek  ... 23   12
Wtorek   27   08
Środa   17   13
Czwartek   34   10
Piątek   28   20

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu