Menu

Uroczystości Bożego Ciała

Dnia 20 czerwca, tłumy rzeszowian brały udział w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Placu Farnym oraz w procesji ulicami miasta Rzeszowa.
Wolontariusze z klasy 1CT, 1DT, 2CT, 3GT, 3ET pod opieką Pani Danuty Socha rozdawali chlebki przy Kościele OO. Bernardynów. Mieszkańcy wrzucali do puszek wolontariuszy datki na rzecz Caritasu i Schroniska im. Brata Alberta.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

16.09.2019 - 20.09.2019

Poniedziałek  ... 01   08
Wtorek   16   17
Środa   22   03
Czwartek   30   04
Piątek   23   33

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu