Menu

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram  egzaminów  poprawkowych - sierpień 2019

matematyka 26.08.2019 (poniedziałek) godz. 9.00 s. 016
wyposażenie i zasady bezpieczeństwa 26.08.2019 (poniedziałek) godz. 9.00 s. 107
wychowanie fizyczne 26.08.2019 (poniedziałek) godz. 9.00 s. 39

język angielski 27.08.2019 (wtorek) godz. 9.00 s. 102
język niemiecki 27.08.2019 (wtorek) godz. 9.00 s. 101
geografia 27.08.2019 (wtorek) godz. 9.00 s. 115
fizyka 27.08.2019 (wtorek) godz. 9.00 s. 18
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 27.08.2019 (wtorek) godz. 9.00 s. 107

chemia 28.08.2019 (środa) godz. 9.00 s. 19
historia 28.08.2019 (środa) godz. 9.00 s. 24
język polski 28.08.2019 (środa) godz. 9.00 s. 45

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

14.10.2019 - 18.10.2019

Poniedziałek  ... 23   12
Wtorek   27   08
Środa   17   13
Czwartek   34   10
Piątek   28   20

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu