Menu

Jubileusz stulecia - Listy gratulacyjne i życzenia

Listy gratulacyjne, życzenia z okazji Jubileuszu przesłali:
dr Mieczysław Janowski Prezydent Rzeszowa, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Mieczysław Miazga
Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki
Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego
Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty
Ks. Kazimierz Górny Biskup Rzeszowski Senior
Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa
Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski
Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski
Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
dr Wergiliusz Gołąbek Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ks. Stanisław Słowik Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
ks. Bogdan Janik Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego ”Caritas” w Myczkowcach
Frau TL Apollonia Glahn, Herrn StD Matthias Menges, Herrn StR Tobias Kruel, Andrzej Chmielewski delegacja z Niemiec,
Pani Ewa Papiewska- Borkowska Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
Pan Tomasz Baran Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Pan Wiesław Depa Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” Rzeszów
Pan Józef Wisz Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie
Pani Izabela Pyra Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Pan Adam Panek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Pan Jerzy Guniewski Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Odział Okręgowy
Pani Bogusława Buda Przewodnicząca Regionalnej Sekcji i OM NSZZ” Solidarność” PO i W w Rzeszowie
Stowarzyszenie Sady Grójeckie
Pani Irena Jamróz Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie
Pani Jolanta Niżańska Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie
Pani Stanisława Pepera Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie
Pani Grażyna Sabik Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
Dziękuję również przedstawicielom radia, prasy za objęcie patronatem medialnym naszej uroczystości w szczególności; Radiu VIA, Radiu Rzeszów, Gazecie Wyborczej. Szczególne podziękowania składamy ludziom dobrej woli, którzy sprawili, że nasza uroczystość miała tak znamienitą oprawę poprzez ofiarowaną pomoc rzeczową i finansową.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

16.09.2019 - 20.09.2019

Poniedziałek  ... 01   08
Wtorek   16   17
Środa   22   03
Czwartek   30   04
Piątek   23   33

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu