Menu

Jubileusz stulecia - Głos zabrali

 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Mieczysław Miazga, który wręczył na ręce dyrektora okolicznościowy grawer z gratulacjami i wyrazami uznania za wieloletnią i bogatą działalność.
 • Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, reprezentowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatę Rauch, która wręczyła na ręce dyrektora Godło Polski
 • Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, który wręczył na ręce dyrektora okolicznościowy grawer z gratulacjami i wyrazami uznania za wieloletnią i bogatą działalność.
 • Pan Jerzy Cypryś Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 • Prezydent Miasta Rzeszowa który wręczył na ręce dyrektora piękną statuetkę przedstawiającą rzeszowski Ratusz z wyrazami uznania za wieloletnią i bogatą działalność
 • Ksiądz Biskup Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej złożył gratulacje z okazji Jubileuszu, otrzymaliśmy Dyplom Wdzięczności od Caritas Diecezji Rzeszowskiej,
 • Proboszcz Parafii świętych Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie ks. Prałat Jan Szczupak złożył gratulacje z okazji Jubileuszu,
 • Pan Michaił Grigorcew Dyrektor – Lwowskiego Państwowego Kolegium Przemysłu Spożywczego i Przetwórczego we Lwowie, reprezentowany przez delegację na czele z Panem Grigorijem Didykiem. Delegacja podziękowała szkole za lata współpracy i życzyła wielu sukcesów. Podarowała szkole obraz przedstawiający lwowski Ratusz.
 • Pan Slavo Partila Dyrektor Cirkiewnej Srednej Odbornej Skoly sv.Jozefata w Trebisovie i Tibor Vacko były dyrektor tej szkoły, który rozpoczął współpracę z naszym Zespołem oraz nauczyciele. Delegacja podziękowała szkole za wieloletnią współpracę, życzyła dalszych sukcesów, podarowała szkole obraz Matki Bożej i okolicznościowy tort.
 • Pan Mieczysław Łagowski Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Rzeszowie, który wręczył na ręce dyrektora okolicznościowy grawer z gratulacjami i wyrazami uznania za wieloletnią i bogatą działalność
 • Młodszy brygadier Grzegorz Wójcik dowódca jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 1 – absolwent szkoły, który przekazał życzenia od Pana Tomasza Barana st.brygadiera Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Pani Bogusława Buda Przewodnicząca Regionalnej Sekcji i OM NSZZ” Solidarność” PO i W w Rzeszowie,
 • Pani Izabela Pyra Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Pani Grażyna Żuchowska reprezentująca Pana Adama Panka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, który przekazał szkole Certyfikat nadania honorowego tytułu” Twój Partner” od PUP Rzeszów
 • Pan Andrzej Betleja Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Boguchwała
 • Pan Wiesław Sierżęga Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku wręczył dyrektorowi okolicznościową statuetkę
 • Pan Józef Wisz Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie
 • Pani Irmina Kulińska, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Biznesu w Rzeszowie wręczyła dyrektorowi okolicznościową statuetkę
 • Pani Ewelina Nycz Pan Krzysztof Zieliński ze Stowarzyszenia „Procarpatia” wręczyli szkole zaszczytny Tytuł „ Ambasadora Podkarpackich Smaków”
 • Pan Paweł Krajmas Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Żywności Ekologicznej „Polska Ekologia”, podziękował za realizację wielu przedsięwzięć, życzył dalszych sukcesów i wręczył okolicznościowy puchar.
 • Pan Michaił Grigorcew Dyrektor – Lwowskiego Państwowego Kolegium Przemysłu Spożywczego i Przetwórczego we Lwowie, reprezentowany przez delegację na czele z Panem Grigorijem Didykiem
 • Pan Slavo Partila Dyrektora Cirkiewnej srednej odbornej skoly sv.Jozefata w Trebisovie i Tibor Vacko były dyrektora tej szkoły, który rozpoczął współpracę z naszym Zespołem.

W najbliższym czasie

18, 19 marca 2020
Rekolekcje Wielkopostne

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

24.02.2020 - 28.02.2020

Poniedziałek  ... 36   08
Wtorek   28   22
Środa   24   13
Czwartek   03   06
Piątek   21   27

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu