Menu

Gratulacje z okazji Jubileuszu przesłali

Prezydent Rzeszowa, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego - dr Mieczysław Janowski

Rektor Politechniki Rzeszowskiej - prof. dr hab.inż. Tadeusz Markowski

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - dr Wergiliusz Gołąbek

Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego - Pan Jerzy Guniewski

Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie - Pani Irena Jamróz

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie - Pani Jolanta Niżańska

Serdecznie dziękujemy!

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

17.06.2019 - 31.08.2019 :)

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu